ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Vragenlijst oriënterende Bespreking

Hierbij treft u de vragenlijst aan, met verzoek deze vóór de 1e (oriënterende) bespreking in te vullen en retour te sturen.

 

Vragenlijst oriënterende bespreking

AVG

Welkom op de website van AHL-Advocaten. Op deze pagina wordt u gevraagd een vragenlijst in verband met een oriënterende bespreking in te vullen.
AHL-Advocaten voldoet volledig aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van AHL-Advocaten?

Gegevens van de cliënt(e)

Geslacht *
Adres
Straat en huisnummer
Appartement / gebouw / toevoeging
Postcode
Stad
Land

Gespreksonderwerpen

Wat zijn de onderwerpen die u wilt bespreken? U kunt meerdere onderwerpen tegelijkertijd kiezen. *

Gegevens van de andere partij

Geslacht
Adres van de andere partij
Straat
Appartement / gebouw / toevoeging
Postcode
Stad
Land
Wilt u alvast meer gegevens verstrekken?

Huwelijk

Huwelijksvermogensregime
Kunt u de akte huwelijkse voorwaarden uploaden?

Maximum file size: 2.1MB

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd parternschapssvermogensregime
Kunt u de akte partnerschapsvoorwaarden uploaden?

Maximum file size: 2.1MB

Samenwoning

Is er een samenwoningsovereenkomst?
Kunt u de samenlevingsovereenkomst uploaden?

Maximum file size: 2.1MB

Vragen en info in verband met de kosten van rechtsbijstand

Voor het geval na het oriënterend gesprek besluit mij te vragen voor u als advocaat op te treden, wilt u voor die situatie alvast informatie over de kosten?
Allereerst is van belang of u een rechtsbijstandsverzekering heeft die de kosten van de rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk vergoedt.
Bestandsupload

Maximum file size: 2.1MB

Komt u voor (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand in aanmerking?

Vraag in verband met de advocaatkeus

Controleer de gegevens even voordat ze verstuurd worden.