Personen- en familierecht

Indien een huwelijk wordt beëindigd, dan wel de relatie wordt verbroken dan vormt dat voor veel mensen een moeizaam, emotioneel en zakelijk ontwrichtend proces. Een echtscheiding is voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. Er dient een groot aantal zaken te worden geregeld.

De AHL-advocaten zijn in dat geval de aangewezen personen om u hierin bij te staan. Deze helpen u met het opstellen van een echtscheidingsconvenant, een echtscheidingsverzoek, de omgangsregeling, de alimentatieregeling en al het andere dat nodig is om de scheiding zo vlekkeloos en pijnloos mogelijk te laten verlopen.

De AHL-advocaten zijn van alle markten thuis. Wij weten dat het vaak om complexe zaken gaat en staan u bij met vakinhoudelijke kennis. Onze advocaten geven u het gevoel van zekerheid en, misschien nog wel belangrijker, het vertrouwen in een goede afloop.

Bij ieder familierechtelijke zaak gaat er een langere periode van twijfel en zorgen aan vooraf. Op ons kantoor wordt in een eerste gesprek, dat gemiddeld ongeveer anderhalf uur duurt, indien gewenst, aandacht voor een stukje geschiedenis en emotie gegeven. In dat gesprek wordt verder ook al stilgestaan bij de meer zakelijke gevolgen van het proces. Alle soorten zaken op het gebied van familierecht worden in behandeling genomen. U kunt dan denken aan:

 • Echtscheiding, al dan niet gemeenschappelijk
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Opstellen convenant
 • Gezag en omgang (contactregeling)
 • Erkenning / ontkenning vaderschap
 • Kinder- en partneralimentatie of wijziging daarvan
 • Boedelscheiding
 • Kinderbeschermingsmaatregelen: uithuisplaatsing & ondertoezichtstelling
 • Voogdij
 • Scheiding van tafel en bed
 • Naamswijziging
 • Verbreking samenleving

De procedure die bij de rechtbank moet worden gevoerd, zal in overleg met u in gang worden gezet. De daarin te kiezen strategie zal steeds in goed onderling overleg met u worden gekozen, waarbij kwaliteit en gedegenheid in acht worden genomen De persoonlijke wensen staan daarbij altijd voorop.

AHL-advocaten werkt met een gratis kennismakingsgesprek waarvoor een afspraak gemaakt kan worden. Dit gratis gesprek duurt maximaal een half uur per cliënt of per rechtsprobleem.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.Naar mediation.