ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Vreemdelingenrecht

Bij ahladvocaten krijgt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat immigratierecht voor uw procedure of voor een deskundig advies.

Verblijfsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kan voor verschillende doelen.
Bijvoorbeeld voor:

 • gezinshereniging / gezinsvorming;
 • studie;
 • werk in loondienst;
 • werk als kennismigrant;
 • werk als zelfstandige;
 • medische behandeling;
 • asiel;
 • buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten (” buitenschuld vergunning”);
 • klemmende humanitaire redenen / schrijnendheid.

De immigratierecht advocaten van ahladvocaten hebben ruime ervaring ten aanzien van alle soorten verblijfsvergunningen. Doordat er voor sommige vergunningen veel geprocedeerd moet worden, en voor andere het meer gaat om onderzoek en advisering, is de immigratierecht advocaat veelzijdig en vakkundig.

Kennismigrant

Heeft u voor het invullen van uw vacature een buitenlandse kandidaat gekozen? Één van de beste manieren om een buitenlandse werknemer legaal in Nederland te laten verblijven en werken, is de verblijfsvergunning als kennismigrant. Er is dan geen tewerkstellingsvergunning vereist. Onze immigratierecht advocaten van ahladvocaten kunnen u begeleiden en namens u een aanvraag indienen bij de IND.

Voorwaarde is dat de werkgever in Nederland bij de IND is geregistreerd als erkend referent. Verder dient te worden voldaan het looncriterium voor kennismigranten. Dit betekent dat het bruto maandsalaris in geld (exclusief vakantiegeld) voldoet aan de volgende normen van 2023:

 • € 5.008,00 (kennismigrant ouder dan 30 jaar)
 • € 3.672,00 (kennismigrant jonger dan 30 jaar)
 • € 2.631 ,00 (voor kennismigrant die in Nederland afgestudeerd is en die in aansluiting op de studie dan wel gedurende het zoekjaar, werk als kennismigrant vindt)

Verder mogen onkostenvergoedingen en toeslagen meetellen, mits gegarandeerd en structureel elke maand worden uitbetaald en contractueel zijn vastgelegd. Het salaris moet bovendien marktconform zijn. Voorts zijn er nog andere voorwaarden waaraan de kennismigrant moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning.  Onze vreemdelingenrecht advocaten van ahladvocaten in Utrecht kunnen u als onderneming of werknemer nader adviseren over deze verblijfsvergunning als kennismigrant en namens u een verblijfsvergunningsaanvraag opstellen en indienen bij de IND. Wilt u meer informatie hebben, neem dan contact met ons op!

EU-onderdanen

Bent u een EU-onderdaan? Uiteraard heeft u dan veel voordelen ten opzichte van mensen met een andere nationaliteit. Echter, u heeft geen absoluut recht om langer dan 3 maanden in Nederland te verblijven. Het is dan ook raadzaam om u goed te laten adviseren door de vreemdelingenrecht advocaten van ahladvocaten. Vooral wanneer u samen met uw echtgeno(o)t(e), (geregistreerd) partner of kinderen, die niet de nationaliteit van een andere EU-lidstaat heeft, naar Nederland afreist om hier te gaan verblijven.

Als EU-onderdaan moet u namelijk wel als werknemer, zelfstandige of student worden beschouwd, dan wel over voldoende bestaansmiddelen beschikken (zonder een beroep te doen op de publieke middelen) om langer dan 3 maanden in Nederland te mogen verblijven. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunnen u en uw familielid door de IND worden verplicht om het grondgebied van Nederland te verlaten en kan in het ergste geval een inreisverbod worden opgelegd.

Om dit te voorkomen, kunnen wij als immigratie advocaten van ahladvocaten u haarfijn uitleggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook kunnen wij u adviseren als u een familielid, die niet de nationaliteit van een andere EU-lidstaat bezit, naar Nederland wilt laten overkomen. Wij kunnen voor uw familielid  een aanvraag om Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht opstellen om een verblijfsdocument voor dit familielid aan te vragen bij de IND.

Verblijft u langer dan 5 onafgebroken jaren als EU-onderdaan in Nederland, dan  kunnen wij namens u en uw familieleden een aanvraag opstellen voor een verblijfsdocument als bewijs van een duurzaam verblijf.

Kortom, ook voor EU-onderdanen is en blijft het raadzaam om de immigratiespecialisten van ahladvocaten in te schakelen. Heeft u een vraag neem dan contact met ons op.

Verblijfsvergunning als zelfstandige

Wilt u uw eigen onderneming in Nederland vestigen en daaraan uw verblijfsvergunning ontlenen, dan bent u bij onze vreemdelingenrecht advocaten van  ahladvocaten aan het juiste adres. Het is namelijk niet eenvoudig om deze verblijfsvergunning te bemachtigen, omdat u als buitenlandse ondernemer moet aantonen dat uw onderneming een wezenlijk Nederlandse belang heeft.

Dit wordt onder andere getoetst door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken aan de hand van een puntensysteem. Er wordt dan gekeken naar uw kwaliteiten als ondernemer, uw ondernemingsplan en de toevoegde waarde van uw onderneming voor Nederland.

Heeft u de Amerikaanse of Japanse nationaliteit, of bent u in het bezit van een verblijfsvergunning als EG-langdurig ingezetene derdelander afgegeven door een andere EU-lidstaat, dan bent u vrijgesteld van de voorgaande eis .

Verblijfsvergunning voor Start-up

Heeft u het idee om in Nederland een heel nieuw bedrijf op te richten, dan kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning Start-up. Het is hierbij belangrijk dat uw onderneming innovatief zal zijn. Dit betekent dat uw product of de dienst nieuw is voor Nederland,  er sprake is van nieuwe technologie bij productie, distributie, marketing of sprake is van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze. Bovendien dient u te worden begeleid door een ervaren ondernemer (facilitator) in Nederland.

Onze  immigratie advocaten van ahladvocaten bespreken beide opties graag met u, zodat u uw eigen onderneming met een geldige verblijfsvergunning daadwerkelijk kunt gaan opstarten. Neem contact met ons voor meer informatie.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (‘GVVA’)

Een grote misvatting is dat vreemdelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning ook in Nederland mogen werken. Echter, voor veel verschillende soorten arbeid is voor werknemers van buiten de EU (exclusief Kroatië) / EER / Zwitserland een tewerkstellingsvergunning (‘TWV’) vereist voordat een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst kan worden verleend. In veel gevallen wordt dan een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) verleend. Dit is een werk- en verblijfsvergunning in één.

Bent u voornemens om een werknemer van buiten de  EU / EER / Zwitserland aan te nemen, dan is het zeer raadzaam dat u met onze immigratie specialisten van ahladvocaten contact opneemt. Het aanvragen van een GVVA is namelijk niet eenvoudig en is een behoorlijk langdurig administratief proces. Een GVVA  wordt aangevraagd bij de IND. Zij beoordelen samen met het UWV of er voor de functie geen andere kandidaten uit Nederland of de andere EU-lidstaten aanwezig zijn (prioriteit genietend aanbod). Bovendien moet de vacature minimaal 5 weken bij het UWV gemeld zijn en moet u als werkgever voldoende wervingsinspanningen verrichten (en gedocumenteerd!) voordat u een GVVA aanvraagt. Verder wordt beoordeeld of de arbeidsvoorwaarden marktconform zijn en of de werkgever in het verleden is beboet door de Inspectie SZW of Belastingdienst.

Wij als vreemdelinengrecht advocaten helpen u graag bij het aanvragen van deze GVVA, maar kijken ook samen met u of er geen alternatieven zijn voor deze verblijfsvergunning. Wilt u meer over de GVVA en TWV weten, neem dan contact met ons. Tijdens een eerste kosteloos gesprek helpen wij u graag verder.

Illegale arbeid

Is uw bedrijf bezocht door de Inspectie SZW of bent u beboet wegens het laten verrichten van arbeid door vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning? Dit is heel erg vervelend want een boete ligt snel op de loer! De Inspectie SZW heeft deze bevoegdheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en brengt jaarlijks vele onaangekondigde bezoeken aan bedrijven om te controleren of tewerkstellingsvergunningen aanwezig zijn.

De hoogte van deze boetes bedragen tussen de € 225,00 – € 8000,00 per vreemdeling! Dit kan ook met maximaal  200% worden verhoogd in het geval van recidive. Bovendien kunnen werkzaamheden preventief worden stilgelegd en kan de naam van uw bedrijf in het kader van ‘naming and shaming’ op internet worden geplaatst als overtreder!

Wij van ahladvocaten hebben veel proceservaring in het procederen tegen deze boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Er kunnen namelijk verschillende rechtsmiddelen worden ingesteld bij de Inspectie SZW en de rechtbank tegen deze ingrijpende sancties van de Inspectie SZW. Wij zullen er naar streven dat er uiteindelijk geen overtreding wordt geconstateerd, uw bedrijf een waarschuwing krijgt of de bestuurlijke boete wordt gematigd met 25%, 50% of 75%.

Nu deze boetes tot in de duizenden euro’s kunnen lopen en daarmee de toekomst van uw bedrijf serieus kan worden beïnvloed, adviseren wij u om ons direct te benaderen als de Inspectie SZW onaangekondigd bij u voor de deur staat.

Waarom moet u voor de vreemdelingen advocaat van Utrecht kiezen?

De vreemdelingenrecht advocaten van ahladvocaten hebben jarenlange ervaring. Door periodieke actualiteiten en specialisatiecursussen, en contacten met de Radboud Universiteit Nijmegen is het kennisniveau van de immigratierecht advocaten van ahladvocaten hoog en actueel.

Onze cliënten kunnen op ons bouwen, wij zetten ons voor 100% in. Zoekt u goede rechtsbijstand? Vul nu het contactformulier in, of bel 030 – 230 20 60 om vandaag in contact te komen met een immigratierecht advocaat.

AsielrechtErkend referentschapEU blauwe kaartGezinsherenigingGrensoverschrijdende dienstverleningInreisverbodNederlandse nationaliteit aanvragenOverplaatsing binnen een ondernemingTewerkstellingsvergunningVerblijfsvergunning voor onbepaalde tijdVerblijfsvergunning voor studieVisum kort verblijf aanvragen

Lees ook:

 1. Partners         Sinds 1 oktober 2017...