Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Een verblijfsgat, wat nu?

Indien u niet tijdig een aanvraag voor het verlengen van uw verblijfsvergunning indient, kan er een ‘gat’ ontstaan tussen het verlopen van uw oude verblijfsvergunning en het ingaan van uw nieuwe verblijfsvergunning. Deze periode wordt een verblijfsgat genoemd.

Het ontstaan van een verblijfsgat kan grote gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld op het moment dat u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wilt aanvragen of als u wilt overgaan tot naturalisatie. Bij deze aanvragen is het vaak vereist dat u vijf jaar ononderbroken verblijf in Nederland moet hebben gehad. Als er een verblijfsgat ontstaat kan er aan u worden tegengeworpen dat u geen ononderbroken verblijf van vijf jaar  heeft gehad.

Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag ziet op de vraag of een verblijfsgat gevolgen heeft voor een aanvraag tot het verlenen van een permanente verblijfsvergunning. De rechtbank heeft geoordeeld dat een verblijfsgat er niet altijd direct toe leidt dat het vereiste dat u vijf jaar ononderbroken verblijf moet hebben gehad weer helemaal opnieuw begint te lopen.

Om te voorkomen dat aan u wordt tegengeworpen dat er sprake is van een verblijfsgat, raden wij u aan om voor het verlopen van uw huidige verblijfsvergunning een aanvraag tot verlenging van uw verblijfsvergunning in te dienen. Mocht u vragen hebben over de gevolgen van een verblijfgsat, neem dan contact op met mr. Flip Jansen, mr. Anjo Hekman of mr. Femke Hoppenbrouwer.