Strafrecht

Wordt u geconfronteerd met een probleem met politie en justitie? U kunt veel zelf, maar deskundige bijstand van een bevlogen strafrecht advocaat in uw zaak is geen onnodige luxe. AHL advocaten te Utrecht is gespecialiseerd in strafrecht.

  • Moet u verschijnen voor een verhoor bij de politie en wilt u bijstand bij dit verhoor? U kunt ter voorbereiding op en ter ondersteuning van begeleiding krijgen van onze strafrecht advocaat.
  • Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Zit u vast? Heeft u een dagvaarding ontvangen en wenst u bijstand in uw strafzaak? Neem contact op met onze strafrecht advocaten om uw zaak te bespreken en te horen hoe wij u met succes kunnen bijstaan in uw strafzaak.
  • Bent u veroordeeld door de rechter, maar u bent het niet eens met de uitspraak c.q. de straf? U wilt in hoger beroep. Onze strafrecht advocaten nemen met u de zaak door. Wij bekijken waar de winst voor u te behalen is in hoger beroep.

Neem contact op met mr. P.G.M. Lodder, strafrecht advocaat te Utrecht. Ons kantoor AHL Advocaten Utrecht is deskundig op het terrein van het strafrecht. Wij begeleiden u bij de strafzaak op een deskundige en betrokken wijze. Ook als u bijstand bij het verhoor van de politie wenst, kunt u een beroep op ons doen.

Wat kunt u verwachten?

Naast deskundige juridische begeleiding van AHL advocaten te Utrecht is er volop aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op eigen wijze bepleit met oog voor waar het in de zaak om draait. Mr. Lodder staat u graag bij. Het lijkt overbodig om te zeggen, maar mr.Lodder kent uw dossier. Hij is bereikbaar en zet zich voor u in. Hij heeft gedegen kennis van (de ontwikkelingen in) het strafrecht.

Politieverhoor

Bijstand bij een politieverhoor door een advocaat. Het lijkt overbodig. Het begint bij het verhoor. Zonder de bijstand van een straf advocaat kan een verhoor bij de politie een ongewenste afloop hebben. “Zo heb ik dat niet bedoeld” of “dat heb ik niet gezegd” is een veelgehoorde opmerking. Als u goed voorbereid wordt door een advocaat, loopt u minder risico dat een verklaring niet goed op papier komt. Ook bespreekt de advocaat met u of het verstandig is om een verklaring af te leggen of niet.

Zitting

Als er al een zitting bekend is, bespreekt de strafrecht advocaat samen met u hoe de zaak aangepakt moet en zal worden. Mr. Lodder begeleidt de strafzaak, maar met oog op uw belang en uw wensen.

Hoger beroep

Voor begeleiding van een strafzaak in hoger beroep, speelt ook een rol dat mr. Lodder bekijkt hoe het proces bij de politierechter of de meervoudige strafkamer is verlopen. Uiteraard bespreekt hij in samenspraak met u hoe de begeleiding van de strafzaak het beste vorm gegeven kan worden.

Schadevergoeding

Heeft u ten onrechte vastgezeten dan zal de straf advocaat voor u een verzoek tot schadevergoeding indienen. Meestal wordt schadevergoeding toegekend volgens vastgestelde bedragen per dag. Maar er zijn zaken waar een schadevergoeding op maat op z’n plaats is. In overleg met u bekijkt de strafrecht advocaat ook die mogelijkheden.

Wij verlenen bijstand in o.a.:

• Levensdelicten
• Geweldsdelicten
• Zedenzaken
• Vermogensdelicten ( zoals diefstal, inbraak)
• Verkeersdelicten (zoals rijden onder invloed, gevaarlijk rijden)
• Verzoek om schadevergoeding

Kosten van rechtsbijstand / geen geld voor een advocaat

AHL advocaten staat mensen bij zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dat laatste betekent dat u op basis van uw inkomen een (klein) deel van de advocatenkosten moet betalen; de zogenaamde eigen bijdrage. Geen geld voor een advocaat klopt daarom niet, maar bij een klein inkomen, hoort een kleine eigen bijdrage. 
Ook kunnen de kosten van rechtsbijstand in bepaalde gevallen via een verzoek om schadevergoeding op de staat verhaald worden.

Mr. Lodder heeft ruime ervaring op het gebied van het strafrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
AHL Advocaten, Strafrecht Advocatenkantoor te Utrecht.

Neem contact op