Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Strafrecht

Strafrechtadvocaat in Utrecht

Wordt u geconfronteerd met een probleem met politie en justitie? U kunt veel zelf, maar deskundige bijstand van een bevlogen strafrecht advocaat in uw zaak is geen onnodige luxe. ahladvocaten te Utrecht is gespecialiseerd in strafrecht.

  • Moet u verschijnen voor een verhoor bij de politie en wilt u bijstand bij dit verhoor? U kunt ter voorbereiding op en ter ondersteuning van begeleiding krijgen van onze strafrecht advocaat.
  • Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Zit u vast? Heeft u een dagvaarding ontvangen en wenst u bijstand in uw strafzaak? Neem contact op met onze strafrecht advocaten om uw zaak te bespreken en te horen hoe wij u met succes kunnen bijstaan in uw strafzaak.
  • Bent u veroordeeld door de rechter, maar u bent het niet eens met de uitspraak c.q. de straf? U wilt in hoger beroep. Onze strafrecht advocaten nemen met u de zaak door. Wij bekijken waar de winst voor u te behalen is in hoger beroep.

Neem contact op met mr. P.G.M. Lodder, strafrecht advocaat te Utrecht. Ons kantoor ahladvocaten Utrecht is deskundig op het terrein van het strafrecht. Wij begeleiden u bij de strafzaak op een deskundige en betrokken wijze. Ook als u bijstand bij het verhoor van de politie wenst, kunt u een beroep op ons doen.

Wat kunt u verwachten?

Naast deskundige juridische begeleiding van ahladvocaten te Utrecht is er volop aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op eigen wijze bepleit met oog voor waar het in de zaak om draait. Mr. Lodder staat u graag bij. Het lijkt overbodig om te zeggen, maar mr. Lodder kent uw dossier. Hij is bereikbaar en zet zich voor u in. Hij heeft gedegen kennis van (de ontwikkelingen in) het strafrecht.

Politieverhoor

Bijstand bij een politieverhoor door een advocaat. Het lijkt overbodig. Het begint bij het verhoor. Zonder de bijstand van een straf advocaat kan een verhoor bij de politie een ongewenste afloop hebben. “Zo heb ik dat niet bedoeld” of “dat heb ik niet gezegd” is een veelgehoorde opmerking. Als u goed voorbereid wordt door een advocaat, loopt u minder risico dat een verklaring niet goed op papier komt. Ook bespreekt de advocaat met u of het verstandig is om een verklaring af te leggen of niet.

Zitting

Als bijstand heeft gehad voor en tijdens het verhoor, dan zal mr. Lodder het dossier opvragen en samen met u de zaak bespreken en voorbereiden. Het kan ook zijn dat u voor verhoor bij de politie geweest en geen gebruik heeft gemaakt van de bijstand van een advocaat.  U wordt opgeroepen voor een OM zitting of een zitting bij de rechter, aarzel dan ook niet om contact op te nemen.  Mr. Lodder zal het dossier opvragen en samen met u bepalen hoe de zaak aangepakt moet en zal worden. Mr. Lodder begeleidt de strafzaak, maar met oog op uw belang en uw wensen.

Hoger beroep

Voor begeleiding van een strafzaak in hoger beroep, speelt ook een rol dat mr. Lodder bekijkt hoe het proces bij de politierechter of de meervoudige strafkamer is verlopen. Uiteraard bespreekt hij in samenspraak met u hoe de begeleiding van de strafzaak het beste vorm gegeven kan worden.

Jeugdstrafrecht en Jeugdrecht

Mr. Lodder staat ook minderjarigen bij.  Omdat het jeugdstrafrecht andere uitgangspunten heeft, vindt men het belangrijk dat een advocaat daar ook in gespecialiseerd is. Dit heeft te maken met het feit dat er in het jeugdstrafrecht niet alleen gekeken wordt naar de ‘afstraffing’ en welke straf daarbij hoort, maar of de oplossing in de zaak ook betekent dat de minderjarige/jeugdige van zijn fout leert.  De ouders worden betrokken bij het proces. Los daarvan kijkt mr. Lodder altijd de juridische kanten van de zaak (als een vrijspraak bepleit kan worden, zal mr. Lodder dat doen) en de wensen van de minderjarige en zijn ouders.

Het kan gebeuren dat in een jeugdstrafzaak het jeugdrecht om de hoek komt kijken. Het kan zo zijn dat geadviseerd om een jeugdige onder toezicht te stellen van jeugdzorg of zelfs uit huis te laten plaatsen. Mr. Lodder heeft de kennis en ervaring om ook op het gebied van het jeugdrecht bijstand te verlenen.

Schadevergoeding

Heeft u ten onrechte vastgezeten dan zal de straf advocaat voor u een verzoek tot schadevergoeding indienen. Meestal wordt schadevergoeding toegekend volgens vastgestelde bedragen per dag. Maar er zijn zaken waar een schadevergoeding op maat op z’n plaats is. In overleg met u bekijkt de strafrecht advocaat ook die mogelijkheden.

Wij verlenen bijstand in o.a.:

• Levensdelicten
• Geweldsdelicten
• Zedenzaken
• Vermogensdelicten ( zoals diefstal, inbraak)
Rijden onder invloed (zoals rijden onder invloed, gevaarlijk rijden)
Verzoek om schadevergoeding

Vreemdeling en strafrecht

U woont, leeft en werkt hier Nederland. U bent in het bezit van een verblijfsvergunning. U bent afhankelijk van een partner of echtgenoot of als kind van (een) ouder(s) die naar Nederland zijn gekomen. Of u heeft op grond van het feit dat u vluchteling bent een verblijfsvergunning of u bent een EU-onderdaan dan wel partner van een EU-onderdaan. U komt in aanraking met politie en justitie; aldus met het strafrecht. Vreemdeling en strafrecht; dit kan (grote) gevolgen hebben voor uw verblijfssituatie. Wat dan?! Mr. Lodder kan u advies geven en bijstand verlenen. Lees verder.

Kosten van rechtsbijstand / geen geld voor een advocaat

ahladvocaten staat mensen bij zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dat laatste betekent dat u op basis van uw inkomen een (klein) deel van de advocatenkosten moet betalen; de zogenaamde eigen bijdrage. Geen geld voor een advocaat klopt daarom niet, maar bij een klein inkomen, hoort een kleine eigen bijdrage. 
Ook kunnen de kosten van rechtsbijstand in bepaalde gevallen via een verzoek om schadevergoeding op de staat verhaald worden.

Mr. Lodder heeft ruime ervaring op het gebied van het strafrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
ahladvocaten, Strafrecht Advocatenkantoor te Utrecht.

Neem contact op