ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Asiel­zoe­ker mag meer dan 24 we­ken per jaar wer­ken!

Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een belangrijke uitspraak gedaan over de toegang tot arbeid voor asielzoekers. Het UWV mag bij het verstrekken van werkvergunningen aan asielzoekers niet langer de eis stellen dat zij maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Deze maximale duur van 24 weken verhindert namelijk dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt en is volgens de Afdeling in strijd met het Europees recht. Volgens de Afdeling moet de nationale wetgeving worden aangepast en het maximum aantal weken dat een asielzoeker per jaar mag werken worden uitgebreid. Hoeveel weken dit gaan worden, is nog onduidelijk. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte. Mocht u meer vragen hebben over het laten verrichten van arbeid door asielzoekers, neem dan contact op met ons kantoor.