AHL advocaten is op zoek naar een advocaat lees hier meer informatie

Sociaal zekerheidsrecht

Problemen met uw uitkering?

Wat kan AHL Advocaten voor u doen?

  • Bij een ontslagzaak: er voor zorgen dat uw WW-uitkering nooit in gevaar komt;
  • Bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering: zorgen dat uw ZW of WIA-uitkering wordt behouden, of u in aanmerking laten komen voor een WAJONG-uitkering;
  • Bij een uitkering van de sociale dienst: opkomen voor uw rechten inzake uw bijstandsuitkering (WWB)

WW-uitkering

U dreigt te worden ontslagen. Wat moet u doen om in ieder geval in aanmerking te komen voor een WW-uitkering? Geen zorg: als u uw ontslagzaak onderbrengt bij AHL-advocaten brengen zij nooit uw recht op een WW-uitkering in gevaar. Als u ontslag op staande voet heeft gekregen proberen wij de zaak zodanig om te buigen dat u in ieder geval recht heeft op een WW-uitkering. Vaak wil uw werkgever, onder dreiging van een procedure, daar wel aan meewerken.

Ziektewet, WAO/WIA en Wajong

AHL Advocaten heeft een jarenlange expertise in arbeidsongeschiktheidskwesties. Nog vaak merken wij dat cliënten een gevoel van machteloosheid bekruipt wanneer hun arbeidsongeschiktheidsuitkering dreigt te worden stopgezet. Juist met uw ziekte of gebrek is het vaak zwaar om het gevecht aan te gaan met het UWV. Doe het niet zelf! Maak gebruik van de professionele dienstverlening, vaak op pro deo basis, van AHL Advocaten. Zij kennen de methodes van het UWV en kunnen door het jargon van het UWV heen breken. Laat u niet ontmoedigen door begrippen als FML, beperkingen en CBBS, maar laat AHL Advocaten, zo nodig met medische contra-expertise, het gevecht aangaan.

Bijstandsuitkering (wwb)

Maakt de sociale dienst u gek met al haar voorschriften? Bent u het slachtoffer van een onderzoek door de sociale recherche? Maak een afspraak met AHL Advocaten want alleen komt u er niet uit. Wij helpen u met het bewijs: dat u wél op tijd die papieren had ingeleverd, dat de intrekking van uw uitkering niét terecht is.

Hoe nu verder?

Maak snel een afspraak via de secretaresse (030-2302060) tussen 09.00 – 12.30 uur of 13.30 – 17.00 uur of mail naar info@ahl-advocaten.nl .

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.