Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Wet Modern Migratiebeleid 1 juni 2013 van kracht

Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) 1 juni 2013 in werking

De Staatssecretaris van VenJ heeft de tweede kamer op 5 maart bericht omtrent de inwerkingtreding. Zie hieronder het bericht van de IND:

De Wet modern migratiebeleid wordt met ingang van 1 juni aanstaande ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de Tweede Kamer gemeld. De Wet nationale visa (ook wel MVV-wet genoemd) wordt tegelijkertijd ingevoerd.

De Wet modern migratiebeleid kan in werking treden nu INDiGO, het nieuwe informatiesysteem van de IND, functioneert en de uitvoering van de wet adequaat kan ondersteunen.

Vanaf de invoering van de wet zullen de meeste migranten over een referent in Nederland moeten beschikken. Referenten en migranten hebben wettelijke verplichtingen op grond van de Wet modern migratiebeleid. Het gaat onder andere om de verplichting om juiste inlichtingen aan de overheid te verstrekken en om een administratie bij te houden. Behalve verplichtingen maakt de wet het ook mogelijk dat referenten voortaan een verblijfsaanvraag voor de migrant kunnen indienen.   

Een groot voordeel van deze wet is dat de aanvraagprocedure om tot Nederland te worden toegelaten (de machtiging tot voorlopig verblijf) en de aanvraagprocedure om voor langere tijd in Nederland te mogen verblijven (de verblijfsvergunning) tot één procedure worden samengevoegd. Hierdoor hoeven migranten of hun referent nog maar één aanvraag in te dienen.

Met de invoering van de Wet modern migratiebeleid kunnen reguliere verblijfsvergunningen zoals vergunningen voor arbeid, studie en gezinshereniging, voor een langere duur verleend worden, waardoor migranten of hun referenten deze minder vaak hoeven te verlengen. Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid gemakkelijker worden gewisseld van werkgever of onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de Wet modern migratiebeleid uitvoeren en ook daarop handhaven. De wet biedt de IND instrumenten om effectief toezicht te houden en zichtbaar te handhaven op migranten en referenten. De IND kan bijvoorbeeld bestuurlijke boetes opleggen aan migranten en referenten die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld voor het verstrekken van onjuiste informatie.

In de komende maanden treft de IND de laatste voorbereidingen voor de invoering van de wet. Specifieke doelgroepen zoals ketenpartners en convenanthouders worden via de gebruikelijke kanalen van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt informatie over het modern migratiebeleid op www.ind.nl geplaatst.

Neem contact op met ahladvocaten Utrecht

Lees ook:

  1. Veelgestelde vragen vreemdelingenrecht Vraag Mag je als derdelander (niet-Europeaan) met een...
  2. Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor...
  3. Kroatië bij de EU per 1 juli 2013 Kroatië treedt toe, Kroatische werknemers nog minimaal 2...
  4. kinderpardon in werking per 1/2/2013 Regeling voor langdurig verblijvende kinderen Deze regeling, ook...
  5. Argos over inreisverboden Argos radio 1, 22 december 2012 over inreisverboden...