Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Werkvergunning verplegers

Het is Anjo Hekman onlangs gelukt om voor niet-EU verpleegkundigen een positief advies te krijgen van het UWV en dus de verblijfsvergunningen om te werken. Door UWV en IND werd onverkort art. 8 Wav tegengeworpen. Simpel gezegd, het is bekend dat er tekorten zijn, toch moest de werkgever actief zoeken en werven binnen de NL/EU, en dat was onvoldoende aangetoond. Werven terwijl er een tekort is, is een onredelijke eis. Zeker als er een heel groot tekort is. Na een bezwaarschrift en een hoorzitting bij de IND (en UWV), toch de vergunningen verleend!