Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

vrijstelling TWV kennisindustrie

Vrijstelling TWV kennisindustrie, wel boeterisico.

Voor bedrijven uit de kennisindustrie (met een omzet van meer dan € 50 miljoen) is er op 1 juli 2013 een pilot gestart waarbij onder specifieke voorwaarden geen tewerkstellingsvergunning is vereist. Er moet sprake zijn van levering van goederen (die een omzet van €5 miljoen moet genereren)  door een in Nederland gevestigde onderneming.  De voorwaarden zijn:

  • buitenlandse afnemer van die goederen laat de desbetreffende goederen voorafgaand aan de feitelijke levering controleren, certificeren, inspecteren danwel anderszins onderzoeken door vreemdelingen in dienst van de afnemer; en
  • specifieke kennis of ervaring aan de vreemdelingen dienst van de buitenlandse afnemer wordt doorgegeven, die voor de afnemer nodig is om met de geleverde goederen te kunnen werken.

De in Nederland gevestigde onderneming die de goederen levert dient een aanvraag in te dienen bij het UWV om gebruik te kunnen maken van deze pilot-regeling.

De vreemdeling zal wel een verblijfsvergunning “arbeid in loondienst” moeten aanvragen bij de IND.

Ook al is er recht op vrijstelling van tewerkstellingsvergunning kan er toch een bestuurlijke boete opgelegd worden indien de werknemer niet is aangemeld bij het UWV.


Klik hier voor een volledige toelichting op deze regeling

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen.

ContactformulierNaar vreemdelingenrecht

Lees ook:

  1. Intrekking EU vergunning bij aanvraag bijstand Intrekking EU vergunning bij aanvraag bijstand Indien een...
  2. Taaleis bij tijdelijk werk Heeft u een buitenlandse werknemer in dienst voor...
  3. Kroatië bij de EU per 1 juli 2013 Kroatië treedt toe, Kroatische werknemers nog minimaal 2...
  4. Wet Modern Migratiebeleid 1 juni 2013 van kracht Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) 1 juni 2013 in...
  5. Kinderpardon Het nieuwe regeerakkoord maakt melding van het “kinderpardon”. ...