ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Vreemdelingenbewaring

Schadevergoeding claimen voor vreemdelingenbewaring. Procederen voor ontslag uit vreemdelingenbewaring

Bent u of kent u een vreemdeling die in de gevangenis zit omdat hij ‘illegaal’ is? Start dan de juiste procedures om vrijlating te bespoedigen en schadevergoeding te claimen voor onrechtmatige detentie. De AHL vreemdelingen advocaat in Utrecht spant de nodige rechtsmiddelen aan om de detentie opgeheven te krijgen. Binnen twee weken wordt de zaak dan behandeld bij de rechtbank.

Verwijdering uit Nederland

De vreemdelingendetentie mag in Nederland enkel opgelegd worden om uitzetting uit Nederland mogelijk te maken. Zodra het zicht op uitzetting ontbreekt, moet de vreemdeling worden vrijgelaten. Gebeurd dat niet direct, dan moet dat via de rechter worden afgedwongen. De AHL immigratierecht advocaat, is op de hoogte van de verwijderingsmogelijkheden naar diverse landen en kan direct op elk moment een procedure starten bij de rechter om vrijlating af te dwingen.

Ook kan het zijn dat de vreemdelingendetentie te lang duurt. Sinds de inwerkingtreding van de EU-richtlijn 2008/115/EG (Terugkeerrichtlijn), kan vreemdelingendetentie maximaal 18 maanden duren. Dit kan echter enkel in uitzonderlijke gevallen. De Nederlandse overheid dient actief aan de verwijdering uit Nederland te werken. Gebeurd dat niet of te weinig. Dan zal de AHL vreemdelingen advocaat dit aankaarten bij de rechter, en vrijlating van de vreemdeling eisen.

Aanhouding op Schiphol

Vreemdelingen kunnen op vliegveld Schiphol bij inreis de toegang tot Nederland geweigerd worden en in vreemdelingen detentie geplaatst worden. De Nederlandse overheid stelt altijd een advocaat beschikbaar. Uiteraard heeft de vreemdeling zelf de mogelijkheid een eigen advocaat in te schakelen. De vreemdelingenrecht advocaat staat voor u klaar om direct in te springen, op elk moment.

Aanhouding op werkplek

Ook tijdens het werk kunnen vreemdelingen worden staande gehouden en uiteindelijk overgebracht worden naar een gevangenis. De AHL vreemdelingen advocaat in Utrecht zoekt uit of deze aanhouding rechtmatig was en of schadevergoeding te claimen is. In sommige situaties is het dan aan te raden opnieuw of alsnog een verblijfsvergunning aan te vragen.

Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Vertrektermijn

Sinds de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn, worden in Nederland ‘terugkeerbesluiten’ en ‘inreisverboden’ uitgevaardigd. Ook de ‘vertrektermijn’ speelt hierbij een rol.Indien u een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft ontvangen, kan dat meteen een terugkeerbesluit zijn. Die beslissing kan bovendien gepaard gaan met een inreisverbod voor de duur van een jaar of langer.

Neem in dat geval direct contact op met de vreemdelingenrecht advocaat van AHL advocaten. Het is noodzakelijk om direct in het begin van een procedure gericht tegen een dergelijk besluit, persoonlijke feiten en omstandigheden aan te voeren zodat van een inreisverbod afgezien kan worden.

Ook is raadzaam om direct te beoordelen of de opgelegde vertrektermijn, of het niet gunnen van een vertrektermijn, in strijd met de wet is. Deze materie is juridisch ingewikkeld, aarzel daarom niet deskundig advies in te winnen, zo snel mogelijk.

Klagen over slechte detentie omstandigheden

Bent u gedetineerd of kent u iemand die in vreemdelingendetentie zit, en zijn de verblijfsomstandigheden slecht? Of zijn er onnodige handboeien gebruikt? Zijn er onnodige fysieke controles uitgevoerd (visitaties)? Neem dan contact op met de vreemdelingenrecht advocaat van AHL advocaten om direct daarover een klachtprocedure te starten. Bezoektijden, lucht mogelijkheden etc. moeten voldoen aan internationaal rechtelijke normen.

Direct hulp van een ervaren immigratierechtadvocaat? Gratis juridisch advies krijgt u altijd.

Wilt u voor uzelf of voor iemand die u kent en die in vreemdelingendetentie zit de beste juridische bijstand, neem dan snel contact met ons op. Onze deskundige vreemdelingenrecht advocaten staan voor u klaar en geven altijd gratis juridisch advies. Bel 030 – 230 20 60 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.