ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

verblijfsvergunning op medische gronden

Uitzetting voorkomen vanwege medische problemen. Vraag uitstel van vertrek aan. Dien een aanvraag in voor een verblijfsvergunning regulier voor medische behandeling


Kunt vanwege medische problemen Nederland niet verlaten? Wilt u uitstel van vertrek vanwege een dreigende medische noodsituatie? Het is mogelijk dat u vanwege uw medische problemen, of die van een gezinslid, niet kunt reizen. Wellicht hebt u een medische behandeling nodig die niet verkrijgbaar is in uw herkomstland.

De vreemdelingenrecht advocaat van AHL advocaten kan de juiste aanvraag voor u indienen, of de nodige rechtsmiddelen instellen om gedwongen verwijdering terwijl u ziek bent te voorkomen.

Kan ik mijn medische problemen in de asielprocedure aanvoeren?

Uiteraard kunt u uw medische omstandigheden aanvoeren in de asielprocedure. Het is dan aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om dit te onderzoeken en te beoordelen. De asieladvocaat van AHL advocaten Utrecht zorgt ervoor dat al de relevante medische gegevens bij de IND bekend zijn, zodat uw medische problemen op een juiste wijze beoordeeld worden.

De AHL immigratieadvocaat kan ook ondersteunend medisch onderzoek laten verrichten. Het kan noodzakelijk zijn aan te tonen dat de medische klachten van invloed zijn op de mogelijkheid om duidelijk te verklaren over de gevaren in het land van herkomst. Het kan ook noodzakelijk zijn om een deskundig medisch oordeel te krijgen over de vraag of bijvoorbeeld littekens bewijs zijn van ondergane martelingen in het land van herkomst.

Bestaande medische problemen kunnen tot verschillende uitkomsten leiden. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een asielvergunning omdat de medische problemen te maken hebben met de gevaren in uw land van herkomst. Het kan ook zijn dat u op reguliere (niet-asiel) gronden verblijf wordt toegestaan in Nederland.

Kan ik een verblijfsvergunning aanvragen vanwege medische problemen?

Ja, dat kan in de meeste gevallen. In principe moet voor een verblijfsvergunning altijd eerst een visum aangevraagd worden (machtiging voorlopig verblijf, mvv). Vanwege het bestaan van ernstige medische problemen kan daarop een uitzondering gemaakt worden.

Een verblijfsvergunning op medische gronden wordt afgegeven indien het noodzakelijk is dat u in Nederland verblijft voor het ondergaan van de medische behandeling. Nederland stelt wel als voorwaarde dat de financiering van die behandeling goed is geregeld, dat wil zeggen dat er een verzekering is afgesloten.

Beoordeeld wordt of Nederland het “meest aangewezen land “ is om de medische behandeling te ondergaan. Daarnaast wordt beoordeeld of het gaat om een noodzakelijke medische behandeling. Voor beide beoordelingen wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst advies ingewonnen bij Bureau Medische Advisering BMA).

De vreemdelingenrecht advocaat van AHL zorgt ervoor dat alle medische informatie beschikbaar is bij de IND en BMA zodat uw situatie goed beoordeeld kan worden.

Motie Spekman / opvang gedurende medisch onderzoek

Is uw asielprocedure (bijna) beëindigd? Is u aangezegd Nederland te verlaten en heeft u een vertrektermijn die verstrijkt of verstreken is, maar bent u nog onder medische behandeling in Nederland? De AHL vreemdelingenrecht advocaat begeleidt u bij het aanvragen van verlenging van uw verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC) voor de duur van een medisch onderzoek door Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Direct hulp bij aanvraag op grond van medische omstandigheden? Wij geven altijd gratis juridisch advies.

Bent u ziek, ondergaat u medische behandelingen, en u moet tegen u wil Nederland verlaten? Neem dan direct contact met ons op. Onze deskundige vreemdelingenrecht advocaten staan voor u klaar en geven altijd gratis juridisch advies. Wacht niet langer en neem contact op. Bel 030 – 230 20 60 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.