ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Veelgestelde vragen vreemdelingenrecht

Vraag

Mag je als derdelander (niet-Europeaan) met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning vrij reizen in Europa?

Antwoord

Wel is nodig dat je beschikt over een geldig paspoort, dat je het doel van verblijf kunt aantonen, dat je beschikt over voldoende geld voor levensonderhoud en terugreis, en dat je niet als crimineel gesignaleerd staat.


Vraag

Hoelang moet mijn relatie of huwelijk hebben geduurd voordat ik een zelfstandige verblijfsvergunning “voortgezet verblijf” kan aanvragen.

Antwoord

Deze periode was 3 jaren maar is met wetswijziging van 1 oktober 2012 is dit veranderd in 5 jaren. Deze verandering heeft onmiddellijke werking, dat wil zeggen, ook verblijfsvergunningen voor huwelijk die al zijn voor 1 oktober 2012 kunnen pas na 5 jaren worden omgezet in “voortgezet verblijf”.

Algemene bepaling artikel 3.103 Vb 2000, dat bij het beslissen op een aanvraag (tot voortgezet verblijf) het recht toegepast wordt dat op het moment van de aanvraag geldend is, tenzij er een bijvoorbeeld aparte overgangsregeling is, of het recht op het moment van beslissen gunstiger is.

Het “Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vb 2000, het Besluit modern migratiebeleid en het Besluit inburgering” (aanscherping eisen gezinsmigratie) geeft wel een overgangsregeling. Echter de 5 jaren termijn heeft onmiddellijke ingang. Alleen als de aanvraag voortgezet verblijf was ingediend voor 1 oktober 2012, zou de oude termijn van 3 jaren nog gelden. Je hoeft overigens niet te trouwen indien de verblijfsvergunning is verleend op basis van “samenwonen” om na 5 jaren te kunnen wijzigen in “voortgezet verblijf”.


Vraag

Kan een buitenlandse werknemer, die illegaal werkt, toch zijn loon opeisen?

Antwoord

Ja. Zie daarvoor artikel 23 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hij kan zijn loon vorderen bij de werkgever, en indien nodig, bij een ‘hogere’ werkgever indien hij ‘ uitgeleend’ is in het geval dat de loonvordering bij de ‘ lagere’ werkgever niet slaagt.
De procedure voor deze loonvordering kan ingesteld worden bij de kantonrechter.


Vraag

Kan iemand zonder rechtmatig verblijf (” illegaal”) stage lopen?

Antwoord

Ja, dit is sinds kort geregeld in Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Voorwaarden zijn:

  • de stage is verplicht om een opleiding te kunnen voltooien;
  • de illegale vreemdeling is voor zijn 18e aan deze opleiding begonnen;
  • de opleiding valt onder de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het MBO-onderwijs;
  • de stage is onbezoldigd.

 


Vraag

Mag je als derdelander (niet-Europeaan) met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning vrij reizen in Europa?

Antwoord

Ja, voor maximaal 3 maanden per half jaar. Zie daarvoor artikel 5 Schengengrenscode en artikel 21 Schengen Uitvoeringsovereenkomst.

Wel is nodig dat je beschikt over een geldig paspoort, dat je het doel van verblijf kunt aantonen, dat je beschikt over voldoende geld voor levensonderhoud en terugreis, en dat je niet als crimineel gesignaleerd staat.


Vraag

Hoelang moet mijn relatie of huwelijk hebben geduurd voordat ik een zelfstandige verblijfsvergunning “voortgezet verblijf” kan aanvragen.

Antwoord

Deze periode was 3 jaren maar is met wetswijziging van 1 oktober 2012 is dit veranderd in 5 jaren. Deze verandering heeft onmiddellijke werking, dat wil zeggen, ook verblijfsvergunningen voor huwelijk die al zijn voor 1 oktober 2012 kunnen pas na 5 jaren worden omgezet in “voortgezet verblijf”.

Algemene bepaling artikel 3.103 Vb 2000, dat bij het beslissen op een aanvraag (tot voortgezet verblijf) het recht toegepast wordt dat op het moment van de aanvraag geldend is, tenzij er een bijvoorbeeld aparte overgangsregeling is, of het recht op het moment van beslissen gunstiger is.

Het “Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vb 2000, het Besluit modern migratiebeleid en het Besluit inburgering” (aanscherping eisen gezinsmigratie) geeft wel een overgangsregeling. Echter de 5 jaren termijn heeft onmiddellijke ingang. Alleen als de aanvraag voortgezet verblijf was ingediend voor 1 oktober 2012, zou de oude termijn van 3 jaren nog gelden. Je hoeft overigens niet te trouwen indien de verblijfsvergunning is verleend op basis van “samenwonen” om na 5 jaren te kunnen wijzigen in “voortgezet verblijf”.


Vraag

Kan een buitenlandse werknemer, die illegaal werkt, toch zijn loon opeisen?

Antwoord

Ja. Zie daarvoor artikel 23 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hij kan zijn loon vorderen bij de werkgever, en indien nodig, bij een ‘hogere’ werkgever indien hij ‘ uitgeleend’ is in het geval dat de loonvordering bij de ‘ lagere’ werkgever niet slaagt.

De procedure voor deze loonvordering kan ingesteld worden bij de kantonrechter.