ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Wilt u als werkgever een werknemer van buiten de EU (exclusief Kroatië) / EER / Zwitserland in dienst nemen of komt deze tijdelijk voor u werken? Let dan op! In veel gevallen moet u als werkgever over een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) beschikken. Heeft u dit niet en verricht deze werknemer arbeid, dan riskeert uw bedrijf een boete van € 8.000,00 wegens illegale arbeid. Het feit dat u geen arbeidsovereenkomst heeft met deze werknemer speel geen rol!  Wilt u een TWV aanvragen, dan bent u bij ons op het juiste adres!

Het aanvragen van een TWV is namelijk niet eenvoudig en is een behoorlijk langdurig administratief proces. Een TWV moet worden aangevraagd bij het UWV. Er wordt dan beoordeeld of er voor deze functie geen andere kandidaten uit Nederland of de andere EU-lidstaten aanwezig zijn (prioriteit genietend aanbod). Bovendien moet de vacature minimaal 5 weken bij het UWV gemeld zijn en moet u als werkgever voldoende wervingsinspanningen verrichten voordat u een TWV aanvraagt. Verder wordt er onder andere gekeken of de arbeidsvoorwaarden marktconform zijn en of de werkgever in het verleden is beboet door de Inspectie SZW of Belastingdienst.

Het is daarom belangrijk dat u vroegtijdig een afspraak maakt met onze immigratieadvocaten van ahladvocaten. Wij kunnen u namelijk adviseren of er geen uitzonderingen zijn op deze TWV-eis. Zo zijn vele soorten arbeid qua aard en duur vrijgesteld van de TWV-eis (bijvoorbeeld zakelijke besprekingen, het monteren of repareren van geleverde machines en het installeren van software)of geeft een type verblijfsvergunning recht op een TWV-vrijstelling (bijvoorbeeld kennismigrant of arbeid als zelfstandige). Dus bent u voornemens om een werknemer uit het buitenland aan te nemen, dan wel twijfelt u of uw huidige werknemer wel mag werken, neem dan contact met ons op!