ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Overplaatsing binnen een onderneming

Moet er een buitenlandse werknemer vanuit een buiten de EU gevestigd concernonderdeel worden overgeplaatst naar een vestiging van het concern in Nederland, dan kunnen wij als immigratierecht specialisten van ahladvocaten in Utrecht uw onderneming daarbij helpen. Onze immigratierecht advocaten kunnen namens u een verblijfsvergunningsaanvraag voor overplaatsing binnen een onderneming opstellen en indienen bij de IND.

Sinds eind 2016 bestaat deze nieuwe verblijfsvergunning op grond van Richtlijn 2014/66/EU voor overplaatsingen binnen concernverband. Het betreft dan leidinggevenden, specialisten of trainees. Aan deze verblijfsvergunning zijn vele voorwaarden verbonden, waaronder over de aard van de functie en overplaatsing, duur van de overplaatsing, arbeidsvoorwaarden en het concern(onderdeel). Belangrijk voordeel van deze verblijfsvergunning is dat er geen tewerkstellingsvergunning is vereist.

Deze verblijfsvergunning kan maximaal voor 3 jaren (leidinggevenden en specialisten) of 1 jaar worden verleend en vergroot ook de mogelijkheden om tijdelijk in een andere EU-lidstaat te werken met behoud van deze verblijfsvergunning.

Het is dan ook belangrijk dat u zich als werkgever of werknemer goed laat adviseren over deze nieuwe verblijfsmogelijkheid. Onze immigratie advocaten van ahladvocaten kunnen u dit haarfijn uitleggen en u begeleiden bij het aanvragen van deze specifieke verblijfsvergunning. Heeft u vragen over deze verblijfsvergunning, neem dan contact met ons op.