Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Inreisverbod

Is of wordt uw verblijfsvergunning ingetrokken en moet u Nederland direct of binnen 28 dagen verlaten? U heeft dan een terugkeerbesluit ontvangen van de IND. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u volgens de IND onjuiste gegevens heeft verstrekt of belangrijke gegevens heeft achtergehouden. Ook in het geval u niet meer aan de verblijfsvoorwaarden voldoet of strafrechtelijk bent veroordeeld, kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken.

In veel gevallen wordt dan met dit terugkeerbesluit ook een inreisverbod opgelegd voor enkele jaren. Dit betekent dat u voor deze periode niet in Nederland en de overig EU-lidstaten mag zijn. De maximale duur van een inreisverbod kan 20 jaar bedragen.

Als u een EU-onderdaan bent, heet dit een ongewenstverklaring en mag u voor een bepaalde periode niet Nederland zijn.

Dit is heel erg vervelend voor u, uw familie en uw werkgever. Verblijft u ondanks een inreisverbod toch in Nederland, dan bent u ook nog eens strafbaar op grond van artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht!

Indien u een terugkeerbesluit van de IND ontvangt, is het raadzaam dat u direct onze  immigratie advocaten van ahladvocaten benadert. Er moet immers tijdig bezwaar of beroep moet worden ingesteld! Onze immigratie specialisten van ahladvocaten kunnen u helpen bij het voeren van juridische procedures bij de IND en/of rechtbank. Verder kunnen wij u ook helpen bij het opheffen van een inreisverbod en ongewenstverklaringen. Heeft u te maken met een inreisverbod, neem dan contact met ons op voor een kosteloos kennismakingsgesprek!