ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening

Heeft u in Nederland  een tijdelijke  opdracht, waarbij werknemers van buiten de EU / EER/ Zwitserland worden ingezet? Let op dat voor veel werkzaamheden een tewerkstellingsvergunning is vereist.

Echter, werkgevers die gevestigd zijn in een andere EU / EER-lidstaat / Zwitserland kunnen hun werknemers van buiten de EU tijdelijk in Nederland diensten laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Dit op grond van het van vrij verkeer van diensten binnen de EU. Duurt deze dienstverlening niet langer dan 2 jaar, dan kan ook een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Deze vorm van dienstverlening is wel aan strikte voorwaarden onderworpen en ligt ook onder verscherpt toezicht van de Inspectie SZW. Zo moet de buitenlandse werknemer onder andere gerechtigd zijn om in de andere EU / EER-lidstaat / Zwitserland rechtmatig te verblijven en te werken. Verder zijn de tijdelijke werkzaamheden in Nederland gelijksoortig aan de arbeid die deze werknemer normaliter in de andere EU-lidstaat verricht. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke voorwaarden.

Doordat deze vorm van legaal verblijf en arbeid aan veel voorwaarden is gebonden, is het zeer raadzaam dat u als dienstontvanger of dienstverlener zich voorafgaand goed laat informeren door onze immigratie specialisten van ahladvocaten. Grote bestuurlijke boetes van de Inspectie SZW wegens illegale arbeid liggen immers op de loer! Neem contact met ons als u meer informatie wilt hebben over grensoverschrijdende dienstverlening.