Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Advocaat gezinshereniging

Wilt u voor uw geliefde of uw kinderen uit het buitenland een verblijfsvergunning aanvragen, zodat jullie de toekomst samen in Nederland kunnen doorbrengen? Wij van ahladvocaten zijn immigratiespecialisten die u daarbij kunnen helpen!

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging dient er sprake te zijn van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een duurzame en exclusieve relatie. Verder dient de hoofdpersoon in Nederland duurzaam en zelfstandig te beschikken over voldoende inkomen. Bovendien dient in veel gevallen de buitenlandse partner voorafgaand aan zijn of haar komst naar Nederland het inburgeringsvereiste te voldoen. De IND toetst deze aanvragen erg streng, bijvoorbeeld of er geen sprake is van schijnhuwelijk of schijnrelatie, dan wel of aan het inkomensvereiste wordt voldaan.

Ook Europees recht is van toepassing, waaraan families rechten kunnen ontlenen. Denk daarbij aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Gezinsherenigingsrichtlijn. De advocaten vreemdelingenrecht van ahladvocaten kunnen u ook adviseren over alternatieven als u of uw geliefde niet aan de nationale verblijfsvoorwaarden voldoen, zoals de België- of Europa route.

Indien uw geliefde  gedwongen wordt om Nederland te verlaten, waardoor u van elkaar wordt gescheiden en uw kinderen van hun ouder, dan kunnen wij als vreemdelingrecht advocaten procederen tegen dit ingrijpende besluit bij de IND, rechtbank en zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vooral als er ook een inreisverbod wordt opgelegd.

Het is belangrijk dat u ons vroegtijdig benadert met vragen of problemen over de toekomst van uw geliefde. Wij zijn immigratiespecialisten met veel ervaring en altijd op de hoogte van de recente jurisprudentie, zodat we u kunnen adviseren en begeleiden bij de hereniging met uw geliefde. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.