Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Erkend referentschap

Wilt u voor een buitenlandse werknemer een verblijfsvergunning als kennismigrant aanvragen bij de IND? Let op, in dat geval moet uw onderneming eerst erkend referent zijn!

Ook voor hoger onderwijsinstellingen is vereist dat zij erkend referent zijn om buitenlandse studenten aan te trekken. De advocaten vreemdelingenrecht van ahladvocaten kunnen uw bedrijf helpen bij het aanvragen van het erkend referentschap bij de IND.

Deze erkenning is voor onbepaalde tijd en maakt het indienen van verblijfsvergunningsaanvragen voor bedrijven veel eenvoudiger en sneller, omdat er geen documenten bij de IND hoeven worden ingediend.  Daarentegen heeft de erkend referent een drietal verplichtingen jegens de IND (informatie-, administratie- en zorgplicht).

Voorwaarde voor het erkend referentschap is wel dat het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat de continuïteit en solvabiliteit van het bedrijf is gewaarborgd. Verder mag het bedrijf in het verleden niet beboet zijn geweest door de Inspectie SZW.

Als niet langer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de IND het erkend referentschap schorsen of intrekken. Dit kan voor bedrijven negatieve gevolgen hebben, omdat  buitenlandse werknemers dan geen arbeid mogen verrichten voor dit bedrijf. De immigratie advocaten van ahladvocaten kunnen namens uw bedrijf juridische procedures voeren tegen deze schorsing of intrekking van het erkend referentschap.

Het erkend referentschap is voor uw bedrijf van fundamenteel belang als u veel werkt met buitenlandse werknemers (zoals kennismigranten). Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat adviseren door onze immigratie specialisten van ahlaAdvocaten in Utrecht. Neem contact met ons op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.