ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Dwangsom niet tijdig beslissen

Hebt u een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning of een visum, of een bezwaarschrift, en daar wordt niet tijdig op beslist, dan kunt geld eisen van de overheid.

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden, waarmee de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is gewijzigd. Het doel van deze wet is “onbehoorlijk gedrag van overheidsorganen tegen te gaan en te stimuleren dat er tijdig aanvragen van burgers wordt beslist”.

Sinds 1 oktober 2012 wordt de wet ook volledig toegepast op visum- en vreemdelingrechtelijke aanvragen en bezwaarschriften.

De ahl vreemdelingenrecht advocaat eist voor u de dwangsom op. Dit kan op grond van de automatische dwangsomregeling, of op grond van een rechterlijke uitspraak. Een combinatie van deze twee dwangsommen is ook mogelijk.

Hieronder volgt een korte uitleg. Het is aan te raden snel contact op te nemen met de ahl vreemdelingenrecht advocaat om uit te vinden wat deze dwangsomregeling voor u betekent!

Beslistermijn

In de Algemene wet bestuursrecht en in de Vreemdelingenwet staan beslistermijnen waar de Nederlandse overheid zich aan dient te houden. Laat u direct voorlichten door de ahl vreemdelingenrecht advocaat over de beslistermijnen in uw zaak. Pas als de beslistermijn is verstreken, is het mogelijk een dwangsom te eisen.

Verlening beslistermijn

Er bestaan mogelijkheden voor de IND / Visadienst om de beslistermijn te verlengen. Deze zijn echter limitatief in de wet opgenomen. Wij bekijken voor u of de verlenging van de beslistermijn wel rechtmatig is. Zoniet, dan wordt alsnog de dwangsom opgeëist. En indien u dat wenst wordt natuurlijk ook druk gehouden op de IND / Visadienst om de beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift te krijgen.

Ingebrekestelling

Om de dwangsomregeling in werking te stellen dient een ingebrekestelling gestuurd te worden naar de IND / Visadienst. U kunt dit zelf doen, maar het is aan te raden hiervoor contact op te nemen met een ahladvocaat om fouten te voorkomen. Indien de ingebrekestelling niet correct is ingediend (te vroeg of op verkeerde wijze) dan gaat de dwangsom niet lopen.

De IND / Visadienst dient dan binnen twee weken na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog te beslissen.

Automatische dwangsom regeling

Deze dwangsomregeling gaat automatisch lopen indien 2 weken na ontvangst van een geldige ingebrekestelling nog niet is beslist op een aanvraag of een bezwaarschrift door de IND / Visadienst.

De volgende bedragen kunnen worden geëist:

  • De eerste 14 dagen € 20,= per dag= maximaal € 280,=
  • De tweede 14 dagen € 30,= per dag = maximaal € 420,=
  • Laatste 14 dagen € 40,= per dag = maximaal € 560,=

In totaal derhalve maximaal €1260,=.

Beroep niet tijdig beslissen

U kunt een beroepsprocedure starten bij de rechtbank om een dwangsom te laten vaststellen door de rechter. De rechter zal beoordelen of de beslistermijn is verstreken en of er een ingebrekestelling was verzonden. De rechter zal dan ook nog een termijn van 2 weken gunnen aan de IND / Visadienst. Indien ook die termijn verstrijkt, gaat de rechterlijke dwangsom lopen. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat de uitspraak aan de IND / Visadienst wordt betekend.

Direct advies en begeleiding van een immigratierecht advocaat? Een gratis orienterend gesprek is altijd mogelijk. Neem direct contact op.

Heeft een verblijfsvergunning of een visum aangevraagd, of heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen een afwijzende beslissing op een dergelijke aanvraag, en krijgt u maar geen beslissing? Neem dan direct contact met ons op. Onze deskundige vreemdelingenrecht advocaten staan voor u klaar en geven altijd gratis juridisch advies. Wacht niet langer en neem contact op. Bel 030 – 230 20 60 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met ahladvocaten Utrecht.