Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Buitenlandse werknemer

Bent u een werkgever die een buitenlandse werknemer in dienst wil nemen? Bent u op zoek als niet- Nederlander naar een betaalde baan in Nederland? De immigratie advocaat van AHL advocaten geeft u advies en begeleidt indien gewenst de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

In beginsel heeft een werkgever in Nederland een vergunning nodig om een buitenlander in dienst te nemen. Artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaalt letterlijk: “het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning”.

Op dit uitgangspunt is uiteraard een aantal uitzonderingen. De ahladvocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht kan u precies uitleggen of een tewerkstellingsvergunning daadwerkelijk vereist is. In het kort gezegd moeten werkgevers van mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Bulgarije en Roemenie een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Meestal is geen tewerkstellingsvergunning nodig voor studenten, wetenschappers, sporters, artiesten, of zijn in ieder geval de procedures korter.

Voor de duidelijkheid, de tewerkstellingsvergunning dient aangevraagd te worden door de werkgever, niet door de werknemer. De aanvraag dient ingediend te worden bij het UWV WERKbedrijf (zie www.werk.nl). Het is verstandig niet zelf te pionieren maar direct vakkundige begeleiding te krijgen van de ahl immigratierecht advocaat.

Verblijfsvergunning aanvragen

Naast de werkgever die moet beschikken over een tewerkstellingsvergunning, dient de werknemer doorgaans te beschikken over een verblijfsvergunning. Werknemers uit de EER-landen hebben geen verblijfsvergunning nodig. (De EER bestaat uit de landen van de EU aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Bij werk korter dan drie maanden kan een visum noodzakelijk zijn. Een visum moet worden aangevraagd bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) in het buitenland. Overigens dienst bij de afwijzing van een visum aanvraag in Nederland een bezwaarschrift ingediend te worden. Dit kunt u zelf doen. Het is echter aan te raden, gezien de fatale bezwaartermijnen, u te laten bijstaan door de immigratierecht advocaat van ahladvocaten.

De aanvraag voor een verblijfsvergunning dient ingediend te worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De verblijfsvergunning kan aangevraagd worden voor verblijfsdoelen (zogenaamde “beperkingen”). Gezien de meestal hoge legeskosten in het verstandig direct de juiste vergunning aanvraag in te dienen, met het juiste verblijfsdoel.

Het kan gaan om bijvoorbeeld de beperking “arbeid in loondienst”, “arbeid als zelfstandige”, of als “kennismigrant”.

Kennismigrant

Als de werknemer een bepaald salarisniveau heeft, kan de toelating tot Nederland vereenvoudigd worden. Een beroep kan dan gedaan worden op het “kennismigranten beleid”. Dit staat geregeld in de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc), B/15.

Een groot voordeel van een verblijfsvergunning als kennismigrant is, is dat de werkgever niet hoeft te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

Dit zogenaamde looncriterium heeft 3 categorieën:

  • voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar;
  • voor vreemdelingen ouder dan 30 jaar;
  • voor in Nederland afgestudeerde vreemdelingen die in aansluiting op hun studie danwel gedurende een zoekjaar, werk als kennismigrant vinden.

De immigratierecht advocaat kan u direct informeren over deze looncriteria en beoordelen of u een beroep kunt doen op deze regeling.(De bedragen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld)..

Verblijf in Nederland als houder van een een Europese Blauwe Kaart (Blue card)

Onder omstandigheden kan het zinnig zijn deze Europese Blauwe Kaart aan te vragen voor werken in Nederland.

Direct advies en begeleiding van een immigratierecht advocaat? Een gratis orienterend gesprek is altijd mogelijk. Neem direct contact op.

Bent u werkgever en wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen, of bent u een niet-Nederlander die in Nederland wil werken? Laat u dan deskundig adviseren en verspil niet onnodig geld en tijd. U krijgt altijd gratis juridisch advies, bel daarvoor 030-2302060 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met ahladvocaten Utrecht.