ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Buitenlandse topartiesten in dienst nemen

Bent u een werkgever die een buitenlandse artiest in dienst wil nemen? Bent u op zoek als niet-Nederlander naar een betaalde artistieke baan in Nederland? De immigratie advocaat van AHL advocaten geeft u advies en begeleidt indien gewenst de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

In beginsel moeten werkgevers een tewerkstellingsvergunning aanvragen (TWV) voor buitenlandse topartiesten. Artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaalt letterlijk: “het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning”.
Een dergelijke TWV moet aangevraagd worden bij het UWV Werkbedrijf. Pas als er geen geschikte Nederlandse kandidaten zijn, kan die TWV worden verkregen. Het is verstandig niet zelf te pionieren maar direct vakkundige begeleiding te krijgen van de AHL immigratierecht advocaat.
Voor topartiesten uit landen waarvoor een vrij verkeer van werknemers geldt, hoeft dat niet. Dit zijn de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (is samen de “EER”, Europese Economische Ruimte)
Voor de EU-landen Bulgarije en Roemenie geldt overigens nog wel het vereiste van de tewerkstellingsvergunning tot 1 januari 2014.
Voor bepaalde branches kan de tewerkstellingsvergunning echter sneller worden verkregen, omdat in die gevallen de vacature niet eerst bij het UWV Werkbedrijf hoeft te worden gemeld.
Het gaat om werkgevers in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek, dans en cultuurwerkplaatsen. Wie tot de ’topartiesten’ behoort wordt bepaald aan de hand van het salaris.

De volgende tarieven worden door de IND gehanteerd:

Tabel: Inkomen topartiesten
Beroepen topartiesten Bruto maandsalaris in euro (afgeleid van het jaarsalaris) vanaf:

 • Aanvoerder 2e violen, altviolen en contrabassen €2.383
 • Acteur €4.233
 • Artistiek (adjunct) directeur dans / musical / cultuurwerkplaats €2.987
 • Artistiek leider of artistiek adviseur muziek / opera €4.020
 • Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats €2.118
 • Choreograaf €3.200
 • Danser / musicalartiest €2.071
 • Dirigent €4.000
 • Eerste concertmeester €4.077
 • Eerste blazer of soloblazer, eerste harpist of eerste paukenist €2.383
 • Kernbegeleiding afdelingen cultuurwerkplaats €2.536
 • Ontwerper / vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video) €1.921
 • Plaatsvervangend eerste concertmeester €2.683
 • Regisseur €4.233
 • Solist muziek / opera €4.000
 • Solocellist €3.017
 • Technische (project)specialist cultuurwerkplaats €2.118
 • Zanger / musicalartiest €2.971

Bron: www.rijksoverheid.nl

Verblijfsvergunning aanvragen

Naast de werkgever die moet beschikken over een tewerkstellingsvergunning, dient de werknemer doorgaans te beschikken over een verblijfsvergunning. Werknemers uit de EER-landen hebben geen verblijfsvergunning nodig. (De EER bestaat uit de landen van de EU aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).
Bij werk korter dan drie maanden kan een visum noodzakelijk zijn. Een visum moet worden aangevraagd bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) in het buitenland. Overigens dienst bij de afwijzing van een visum aanvraag in Nederland een bezwaarschrift ingediend te worden. Dit kunt u zelf doen. Het is echter aan te raden, gezien de fatale bezwaartermijnen, u te laten bijstaan door de immigratierecht advocaat van AHL advocaten.
De aanvraag voor een verblijfsvergunning dient ingediend te worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De verblijfsvergunning kan aangevraagd worden voor verblijfsdoelen (zogenaamde “beperkingen”). Gezien de meestal hoge legeskosten in het verstandig direct de juiste vergunning aanvraag in te dienen, met het juiste verblijfsdoel.
Het kan gaan om bijvoorbeeld de beperking “arbeid in loondienst”, “arbeid als zelfstandige”, of als “kennismigrant”.

Direct advies en begeleiding van een immigratierecht advocaat? Een gratis oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Neem direct contact op.
Bent u werkgever en wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen, of bent u een niet-Nederlander die in Nederland wil werken? Laat u dan deskundig adviseren en verspil niet onnodig geld en tijd. U krijgt altijd gratis juridisch advies, bel daarvoor 030-2302060 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.