ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Visum verleent op grond van arrest Chavez-Vilchez

Mr. Flip Jansen heeft met succes een beroep gedaan op het arrest Chavez-Vilchez voor het verkrijgen van een faciliterend visum in het buitenland. Bijzonder hierbij was dat zowel de Marokkaanse moeder en het Nederlandse kind allebei woonachtig waren in Marokko. De Nederlandse vader woonde in Nederland. Toch heeft mr. Flip Jansen met succes betoogd dat het Nederlandse kind gedwongen zou worden het grondgebied van de EU te verlaten als aan de moeder een verblijfsrecht in Nederland werd ontzegd. Kortom, het arrest Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt vele verblijfsmogelijkheden, ook al is het Nederlandse kind woonachtig buiten de EU. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van legaal verblijf in Nederland op grond van dit arrest Chavez-Vilchez, neem dan contact op met:

mr. Flip Jansen of mr. Anjo Hekman