Verduidelijking voorwaarden “Chavez”

In de Vreemdelingencirculaire (B10/2.2) zijn enkel regels opgenomen ter verduidelijking van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, volgens de IND, om voor verblijfsrecht in aanmerking … Meer lezen over Verduidelijking voorwaarden “Chavez”