Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Taaleis bij tijdelijk werk

Heeft u een buitenlandse werknemer in dienst voor een tijdelijke klus, in een risico beroep, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen indien de werknemer niet voldoende de Nederlandse taal beheerst.

De boete kan opgelegd worden aan de werknemer en aan de werkgever. Zie hiervoor het nieuwsbericht van 28 maart 2013-03-29:

 Taaleis bij tijdelijke klus door buitenlandse werknemers

Nieuwsbericht | 28-03-2013

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met dit besluit.

De Inspectie SZW controleert of aan de taaleis wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan kan zowel de buitenlandse werknemer als de werkgever hier een boete voor krijgen. Het is belangrijk dat in een noodsituatie werknemers goed met elkaar en met de hulpdiensten kunnen communiceren. Werknemers uit het buitenland die hier structureel werken in een gecertificeerd beroep, moeten al aan de taaleis voldoen.

Vanaf 1 juli 2013 zijn ook buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in risicovolle beroepen verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen, ook als het maar om enkele dagen werk gaat. Het vereiste niveau van de taalvaardigheid hangt af van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de werknemer.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht

Lees ook:

  1. Buitenlandse werknemer en boetes Heeft u een boete opgelegd gekregen van de...
  2. Arbeidsovereenkomst 1) Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst? Een...
  3. Buitenlandse topartiesten in dienst nemen Bent u een werkgever die een buitenlandse artiest...
  4. Buitenlandse werknemer Bent u een werkgever die een buitenlandse werknemer...
  5. Afspiegelingsbeginsel Om bedrijfseconomische redenen kunnen meerdere mensen tegelijkertijd worden...