ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Strengere controle en hogere boetes bij “illegaal werk”

Nieuwsbericht | 19-11-2012

Inspectie SZW kondigt hardere aanpak overtredingen aan.

Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving overtreden, worden met ingang van volgend jaar door de Inspectie SZW harder aangepakt.

Dit heeft Inspecteur-generaal Jan van den Bos maandag op een persbijeenkomst in Den Haag bekendgemaakt. Van den Bos gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie, waarbij de focus ligt op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders.

Door de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW, die vorige maand in de Eerste Kamer is aangenomen, krijgt de Inspectie meer mogelijkheden voor haar vernieuwde aanpak. Zo gaan de boetes per 1 januari flink omhoog en kunnen de bedrijven van hardnekkige overtreders eerder worden stilgelegd voor een periode van maximaal drie maanden.

De Inspectie werkt ‘risicogericht’. Ze speurt vooral in sectoren waar kans is op misstanden en waar sprake is van werknemers die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Het gaat dan om sectoren waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel te halen is door de wet te overtreden. Vaak is er sprake van ongeschoold, vuil en gevaarlijk werk.

Bij illegale arbeid gaan per 1 januari de boetes voor de werkgever omhoog van € 8.000 naar € 12.000 per werknemer. Zeven jaar geleden lag de boete voor dit vergrijp nog op € 900. Verder spoort de Inspectie georganiseerde uitkeringsfraude op en bekijkt ze of gemeenten niet te gemakkelijk bijstandsgerechtigden ontheffen van de plicht tot solliciteren. Daarnaast zal de inspectie ook meer inzetten op het ‘afpakken’ van crimineel vermogen.

Een ander werkgebied van de Inspectie is gevaarlijke stoffen. Zo gaat de Inspectie bij alle 130 tankopslagbedrijven in ons land waar gevaarlijke chemicaliën worden opgeslagen controleren. Daarbij wordt met name gekeken naar de staat van onderhoud van grote, oudere tanks. Deze inspecties zaten al in de pijplijn, maar door de veiligheidsproblemen bij het tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek zijn ze vervroegd. Ook hier is de focus gericht op notoire overtreders.

Een belangrijke speerpunt voor de Inspectie in 2013 is de aanpak van malafide uitzendbureaus. De top-100 van meest malafide bureaus wordt daarbij in kaart gebracht en vervolgd. Ook de aanpak van bedrijven die onveilig asbest verwijderen staat hoog op de prioriteitenlijst. Hiervoor is een speciaal asbestinspectieteam in het leven geroepen.

Op het gebied van fraude deed Van den Bos op de bijeenkomst een beroep op werkgevers om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen binnen hun eigen bedrijf, maar ook daarbuiten. “Doe geen zaken met bedrijven die onveilig werken of die werknemers uitbuiten. Ik denk ook aan verzekeraars en banken. Waarom lenen zij geld aan bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels? Waarom zouden ze hen verzekeren? En waarom zou je als grootwinkelbedrijf champignons afnemen van een bedrijf als daar sprake is van uitbuiting en het niet afdragen van belastingen? Want notoire overtreders en misstanden leiden tot onnodige risico’s, ondermijnen de solidariteit in de sociale zekerheid en leiden in veel gevallen tot slechtere werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie”, aldus de inspecteur-generaal.

De Inspectie SZW is begin dit jaar van start gegaan na een fusie van de Arbeidsinspectie, de SIOD en de Inspectie Werk en Inkomen. Zij houdt toezicht op arbeidswetten, spoort fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op en onderzoekt de werking van het stelsel van sociale zekerheid. De organisatie telt ruim 1100 medewerkers.

Lees ook:

  1. Buitenlandse werknemer en boetes Heeft u een boete opgelegd gekregen van de...
  2. Aanscherping kennismigrantenregeling per 1-1-2014 In het  “Besluit van 20 september 2013 tot...
  3. Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor...
  4. Taaleis bij tijdelijk werk Heeft u een buitenlandse werknemer in dienst voor...
  5. Kroatië bij de EU per 1 juli 2013 Kroatië treedt toe, Kroatische werknemers nog minimaal 2...