ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Rijden onder invloed

Verkeersrecht

Het kan ons allemaal gebeuren; u, ik. Een gezellig feestje en net dat ene glaasje nog. De auto in en gecontroleerd worden. U moet blazen en gehalte aan alcohol dat in uw adem gemeten wordt is te hoog. U blijkt (net) te veel te hebben gedronken om nog te mogen auto rijden. U wordt vervolgd voor het rijden onder invloed.

Andere verkeersdelicten

Of u bent gedagvaard voor een ander verkeersdelict, zoals te hard rijden of doorrijden na een ongeval. Daarnaast worden door de strafrechter ook zwaardere verkeersdelicten behandeld; bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ongeval met dodelijke afloop. Hierbij kunt u ook door het Openbaar Ministerie voor een levensdelict worden vervolgd; te weten doodslag of bij een minder fatale afloop poging tot doodslag.

Aanhouding en gevolgen zoals inname rijbewijs

Ook voor deze delicten kunt u aangehouden worden. De gevolgen van een aanhouding kunnen enorm zijn. Een van de meest ingrijpende directe maatregelen is dat de politie u rijbewijs invordert en de officier van justitie beslist dat uw rijbewijs voor een bepaalde periode ingevorderd dient te blijven; bijvoorbeeld totdat de zaak op de zitting behandeld wordt. Dit kan maanden duren. Voor u die afhankelijk bent van uw rijbewijs (voor uw werk), is dit zeer ingrijpend.

Teruggaaf rijbewijs

Het is dan zaak om zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te kunnen krijgen. De strafrechtadvocaat van Ahladvocaten staat u bij in het verzoek aan de rechtbank om uw rijbewijs terug te kunnen krijgen. Aspecten die daarbij van belang zijn, is een goede onderbouwing waarom u uw rijbewijs dringend nodig heeft, of al eerder voor te hard rijden of rijden onder invloed een transactie of veroordeling op uw naam heeft. Het eerder zijn veroordeeld voor een verkeersdelict weegt zwaar bij de beslissing of u uw rijbewijs terugkrijgt of dat het voor langere tijd wordt ingehouden. Zoals opgemerkt is het zaak om in geval van rijden onder invloed of een ander verkeersdelict snel gespecialiseerde hulp in te roepen. De strafrechtadvocaat van Ahladvocaten is u graag daarbij van dienst.

De strafrechtelijke afdoening

Boete

Indien het verkeersdelict niet al te zwaar is, kan de zaak met een boete eindigt. Bij te hard rijden, of rijden onder invloed waarbij het ademalcoholgehalte net over de grens is en u niet eerder hiervoor vervolgd bent, kan er worden volstaan met een geldboete.

Ontzegging van de rijbevoegdheid

De kans dat u zich op een zitting van de (doorgaans) de politierechter moet verantwoorden, is zeker aanwezig. Ook bij het bepalen van een straf zal de strafrechter zich laten leiden of u nog nooit met justitie in aanraking bent gekomen voor een verkeersdelict of wel. De mate waarin u iets te verwijten valt of de hoogte van het alcoholgehalte in uw adem of bloed als dat is afgenomen zoals dat bij rijden onder invloed wordt gemeten. Uw persoonlijke omstandigheden zijn daarnaast van belang voor het bepalen van de straf. Vaak is dat een combinatie van een geldboete met een ontzegging van de rijbevoegdheid al dan niet onvoorwaardelijk. Als een ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk wordt opgelegd, betekent dat u uw rijbewijs nog altijd heeft en u gewoon kunt rijden, maar mocht u binnen een door de rechter aangegeven periode (men noemt dit proeftijd en die wordt vaak op twee jaren gesteld) nog een keer met justitie in aanraking komen dan kan bepaald worden dat u als nog uw rijbewijs kwijtraakt voor de periode die de rechter voorwaardelijk had opgelegd. Voorbeeld: de rechter legt u een ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren vanwege rijden onder invloed. Na veertien maanden wordt u aangehouden omdat u fors te hard heeft gereden. U moet voorkomen voor te hard rijden én tevens wordt gevraagd om de drie maanden voorwaardelijk ten uitvoer te laten leggen. De rechter kan dan naast de straf die hij voor te hard rijden oplegt, ook bepalen dat u uw rijbewijs voor die drie maanden moet inleveren.

Overigens is het rijden tijdens de periode dat u uw rijbewijs heeft moeten inleveren ook een strafbaar dat rijden tijdens ontzegging wordt genoemd.

Gevangenisstraf

U zou het wellicht niet zeggen, maar ook een gevangenisstraf kan toch de straffen behoren. Indien het om een ongeval met dodelijk afloop of zwaar lichamelijk letsel, is dit zeker niet uitgesloten. Maar ook wanneer iemand regelmatig voor rijden onder invloed of (veel) te hard rijden heeft moeten voorkomen, kan de rechter een gevangenisstraf opleggen.

CBR en maatregelen

Maatregelen

Ook moet u er rekening mee dat houden dat naast de strafrechtelijke procedure een brief van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) kunt krijgen. Het CBR kan op grond van het opgemaakte proces-verbaal een onderzoek starten naar de geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig. Bij rijden onder invloed is van belang de hoogte van de ademalcoholmeting of of u al eerder voor rijden onder invloed bent aangehouden geweest.

Ema-cursus

Ook kan het CBR bepalen dat u een cursus moet volgen (EMA-cursus). Het deelnemen aan de cursus is VERPLICHT.  Als u niet deelneemt, zal dat leiden tot het ongeldig verklaren van uw rijbewijs. De kosten van de cursus moet u zelf betalen.

Deze cursus heeft als doel u te leren inzien wat de effecten van alcoholgebruik e.d. in het verkeer zijn. Dit is een lichte maatregel om o.a. rijden onder invloed tegen te gaan. De EMA-cursus heeft meerdere varianten. De lichte EMA, de EMA en de EMG (de educatieve maatregel Gedrag en Verkeer).

Neem contact op met Ahladvocaten Utrecht.

Onderzoek

Het CBR kan besluiten dat u zich moet laten onderzoeken.  Het CBR geeft aan dat zij dat alleen doen in het geval dat blijkt dat het mogelijk niet veilig is dat u nog aan het verkeer deelneemt. Een onderzoek is VERPLICHT.  Als u niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.  Net zoals bij de kosten van de cursus, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Het CBR kent vier soorten onderzoek:

 

Recidiveregeling

Is het niet de eerste keer dat u voor rijden onder invloed bent aangehouden, dan kan de recidiveregeling van toepassing zijn. Dit betekent dat uw rijbewijs ongeldig verklaard is/wordt omdat u meerdere keren met alcohol en/of drugs in het verkeer bent aangehouden. In de volgende situaties wordt dit gehanteerd:

  • Binnen 5 jaar 2 keer is aangehouden met alcohol op. De tweede keer met een alcoholpromillage van 1,3 of meer.
  • Binnen 5 jaar 2 keer is aangehouden onder invloed van drugs.
  • Binnen 5 jaar 2 keer is aangehouden onder invloed van een combinatie van verschillende drugs, of drugs en alcohol.
  • Bij een aanhouding heeft geweigerd om mee te werken aan een alcohol- of drugsonderzoek.

Ik wijs u hierbij ook op de uitleg van het CBR over de recidiveregeling.