Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Jeugdstrafrecht / Jeugdrecht

Strafrecht en jeugdigen

Bij strafrecht wordt veel gedacht aan ‘criminelen’ die dingen doen die verboden zijn. Maar ‘ongelukken’ zitten ook wel eens in een klein hoekje. Als ouder zit u er niet op te wachten dat er een telefoontje komt dat uw kind op het politiebureau zit. Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit. Wat blijkt: een uit de hand gelopen ruzie op het schoolplein, het spuiten van graffiti, of misschien toch erger zoals een diefstal, inbraak e.d.

Ouders en de jeugdige en jeugdstrafrecht

Wat nu? Als ouder wilt u weten wat u wel en niet voor uw kind, de jeugdige kunt doen. Mag u contact hebben met uw zoon of dochter, krijgt uw kind een advocaat toegewezen? Hoe gaat een verhoor met een minderjarige in z’n werk?

De Strafrechtadvocaat en de jeugdige

Een jeugdige heeft recht op advies van een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor, maar de jeugdige heeft ook recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. De strafrechtadvocaat van AHL Advocaten te Utrecht staat voor u klaar om de jeugdige en u als ouder van dienst te zijn. Het jeugdstrafrecht bepaalt dat politie en justitie er voor moeten zorgen dat een jeugdige bijstand van een advocaat krijgt. U als ouder mag zelf een advocaat kiezen. De strafrechtadvocaat van AHL Advocaten is u graag van dienst bij het beantwoorden van deze vragen en het bieden van de noodzakelijke bijstand aan de jeugdige.

Vanaf welke leeftijd kan een jeugdige worden vervolgd?

Jeugdigen en strafrecht: kinderen onder de twaalf jaar kunnen niet worden vervolgd door justitie. Dat betekent niet dat ze niet kunnen worden aangehouden door de politie. Meestal betekent dat er een ‘stevig’ gesprek met de jeugdige (en de ouders) wordt gehouden.

Tot welke leeftijd wordt het jeugdstrafrecht toegepast?

Jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. In sommige gevallen vallen ook jeugdigen tussen 18 en 21 (en waarschijnlijk binnenkort tot 23 jaar) onder het jeugdstrafrecht. Dit heeft te maken hun persoonlijke ontwikkeling. De strafrechtadvocaat zal uiteraard als dat van toepassing is, aansturen op toepassing van het jeugdstrafrecht.

Straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht

Toepassing van het jeugdstrafrecht; wat betekent dat dan? Wat kunnen de straffen zijn als het tot een veroordeling komt? Een jeugdige kan tot een geldboete, taakstraf, bestaande uit een werk- en/of leerstraf, jeugddetentie, naast verregaande maatregelen als de gbm (de gedragsbeïnvloedende maatregel) of een maatregel pij (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen: dit is TBS voor jeugdigen).

Voor lichtere vergrijpen/delicten kan een zogenaamde HALT afdoening plaatsvinden. Dit betekent dat de jeugdige een leer- en/of werkstraf moet doen. De jeugdige krijgt echter geen strafblad krijgen, wat de jeugdige wel krijgt als hij of zij bij de officier van justitie of de rechter moet komen.

Het jeugdstrafrecht en jeugdrecht loopt tegenwoordig ook regelmatig in elkaar over. Het is gebruikelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming in zaken met betrekking tot jeugdigen een rapport uitbrengt voor de zitting bij de rechter of de officier van justitie. Het kan zo zijn dat de eindconclusie is dat niet (alleen) strafrechtelijk moet worden opgetreden, maar dat er andere maatregelen moeten komen die in het civiele recht zoals een ondertoezichtstelling.

De strafrechtadvocaat is u graag van dienst met raad en daad.

Vragen, neem contact op met de strafrechtadvocaat van AHL Advocaten.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.