Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

De vreemdeling en het strafrecht

U woont, leeft en werkt hier Nederland. U bent in het bezit van een verblijfsvergunning. U bent afhankelijk van een partner of echtgenoot of als kind van (een) ouder(s) die naar Nederland zijn gekomen. Of u heeft op grond van het feit dat u vluchteling bent een verblijfsvergunning of u bent een EU-onderdaan dan wel partner van een EU-onderdaan.

U komt in aanraking met politie en justitie; aldus met het strafrecht. Vreemdeling en strafrecht; Wat dan?!

Wat betekent het als u als vreemdeling met het strafrecht in aanraking komt?

Wat betekent het als u als vreemdelingen aangehouden en verdacht wordt van een strafbaar feit. Uiteraard wordt u in beginsel niet anders behandeld dan iedere andere verdachte. Maar de consequenties van een strafzaak voor u kunnen en zullen vaak groter zijn dan voor de ‘gewone Nederlander’.

Kennis van het vreemdelingenrecht naast het vreemdelingenrecht

Het is van groot van belang dat ook aan de gevolgen van uw verblijf wordt gedacht bij het voorbereiden en bepleiten van de strafzaak. Uw advocaat dient ook kennis te hebben van het vreemdelingenrecht. Veel straf advocaten/strafrecht advocaten houden zich slechts en alleen met strafrecht bezig en hebben geen of weinig kennis van het vreemdelingenrecht. De consequenties met betrekking tot het verblijf worden vaak onderschat.

De straf advocaat van ahladvocaten is naast het strafrecht ook deskundig op het gebied van het vreemdelingenrecht.

Consequenties van een strafzaak

U wordt verdacht van een inbraak, een winkeldiefstal, een mishandeling, openlijk geweld, fraude of erger, moord/doodslag, een zedenmisdrijf of bezit/handel in verdovende middelen. U verdacht van een misdrijf en u bent nog niet zo lang in Nederland of u bent al lang in Nederland, maar wordt verdacht van een ernstig misdrijf. Dit heeft naast de straf die u door de strafrechter of officier van justitie kan worden opgelegd nog meer gevolgen. U krijgt in negatieve zin te maken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat kijken of uw verblijfsrecht kan worden beëindigd door het niet verlengen of intrekken van uw verblijf. Aan de hand van de zogenaamde glijdende schaal gaat men kijken of zij uw verblijfsrecht kunnen intrekken. Daarnaast is de kans groot dat de IND u ongewenst zal verklaren dan wel een inreisverbod zal opleggen.

De glijdende schaal

Al naar gelang de duur van uw (rechtmatig = in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning) verblijf, wordt aan de hand van deze glijdende schaal bekeken of uw verblijf gevaar loopt. Hoe langer u in Nederland bent in het bezit van een verblijfsvergunning, hoe hoger de straf moet zijn om uw verblijf te beëindigen. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt in de ernst van de misdrijven. Het moet gaan om veroordeling door de strafrechter tot een gevangenisstraf, taakstraf, jeugddetentie of een strafbeschikking tot een taakstraf van de officier van justitie . Ook een opgelegde tbs-maatregel, pij-maatregel of een plaatsing in een psychiatrische inrichting kan deze gevolgen hebben.

Bij een misdrijf van minder dan zes jaar is bij een verblijfsduur van minder dan 3 jaar: een gevangenisstraf van 1 dag
ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar: 5 maanden;
ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar: 7 maanden;
ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar: 15 maanden;
ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar: 18 maanden;
ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar: 22 maanden;
ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar: 27 maanden;
ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar: 33 maanden;
ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar: 40 maanden;
ten minste 15 jaar: 65 maanden.

voldoende om uw verblijfsvergunning in te trekken, niet t verlengen; aldus uw verblijf te beëindigen en u uit Nederland te verwijderen.

Bij een misdrijf waar een gevangenisstraf van meer dan zes jaar op staat wordt het verblijf beëindigd bij een verblijfsduur van:

 

minder dan 3 jaar: 1 dag;
ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar: 4 maanden en 2 weken;
ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar: 6 maanden;
ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar: 12 maanden;
ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar: 15 maanden;
ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar: 18 maanden;
ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar: 22 maanden en 2 weken;
ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar: 27 maanden;
ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar: 30 maanden;
ten minste 15 jaar: 48 maanden.

Bent u vaker veroordeeld door de strafrechter dan is de glijdende schaal nog strenger. Als uitgangspunt geldt dat u voor drie feiten door de strafrechter tot een gevangenisstraf, taakstraf of jeugddetentie bent veroordeeld dan wel een strafbeschikking van de officier van justitie tot een taakstraf heeft gehad. Indien er sprake is van recidive geldt de volgende straf vanaf wanneer uw verblijf gevaar loopt:

minder dan 3 jaar: 1 dag;
ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar: 4 maanden;
ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar: 5 maanden;
ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar: 6 maanden;
ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar: 7 maanden;
ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar: 8 maanden;
ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar: 9 maanden;
ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar: 10 maanden;
ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar: 12 maanden;
ten minste 15 jaar: 14 maanden.

Ongewenstverklaring of inreisverbod

U ziet dat de gevolgen groot zijn van een veroordeling wanneer u hier verblijft met een verblijfsvergunning. Dat geldt voor de vreemdeling die van buiten de Europese Unie komt (de derdelander), maar ook voor de EU-onderdaan en als partner van een EU-onderdaan.

De EU-onderdaan kan ongewenst verklaard worden wanneer hij een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde. Hierbij moet aan de ernstigere misdrijven worden gedacht; moord, doodslag, een zedenmisdrijf of handel in verdovende middelen (Opiumwet delicten).

De derdelander zal een inreisverbod opgelegd krijgen. Afhankelijk van het soort misdrijf en de ernst zal een inreisverbod van 5 respectievelijk 10 jaar worden opgelegd.

De vreemdelingenbewaring

De overheid heeft de mogelijkheid om u wanneer u strafbare feiten heeft gepleegd, naast de verblijfsbeëindiging, u in vreemdelingenbewaring te stellen. Dat betekent dat u vast komt te zitten op grond van de vreemdelingenwet. Al naar gelang de mogelijkheden om u uit te zetten en het verkrijgen van de benodigde documenten kan de vreemdelingenbewaring maximaal 18 maanden duren.

Andere gevolgen

Andere gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling zijn er wanneer u gedetineerd bent, is dat u niet (meer) in aanmerking komt voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een taakstraf, het krijgen van begeleiding van de reclassering, voorwaardelijke invrijheidstelling, elektronisch toezicht (enkelbandje) e.d.

Vragen?

Neem contact op met mr. Lodder. Hij is naast zijn specialisatie op het gebied van het strafrecht ook deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht.

Neem contact op met ahladvocaten Utrecht.