Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Begeleiding bij strafzaak

Een tijdje geleden bent u of aangehouden door de politie. U bent meegenomen voor verhoor en daarna in vrijheid gesteld. Of u bent uitgenodigd om een verklaring af te leggen op het politiebureau. Nadat u weer naar huis bent kunnen gaan, is door de bank genomen de mededeling dat u maar moet afwachten wat er gaat gebeuren.

Verdenking van een strafbaar feit

U wordt verdacht van een strafbaar feit; bijvoorbeeld van diefstal, een wapendelict, een drugsdelict, hennepteelt, een geweldsdelict of een levensdelict. Of wellicht van een lichter feit zoals te hard rijden, veroorzaken van een verkeersongeval, vernieling of een verkeersboete. U wilt begeleiding bij de komende strafzaak.

De dagvaarding

Dan is het moment gekomen waarop de dagvaarding aan u is uitgereikt. Dit betekent dat de officier van justitie wilt dat u bij de strafrechter verschijnt. Naast de datum en tijdstip waarop u voor de rechter moet verschijnen, staat in de dagvaarding het belangrijkste: het misdrijf waar u wordt verdacht.

De strafrechtadvocaat van ahladvocaten en U

U heeft begeleiding van een advocaat nodig; de strafrechtadvocaat van Ahladvocaten.

De strafrechtadvocaat van Ahladvocaten gaat samen met u aan de slag. Aan de hand van de dagvaarding wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de zaak. Wat is de verdenking, wat is uw verhaal. Hij biedt u gedreven en deskundige begeleiding bij uw strafzaak.

Voorbereiding van de zaak

Aan de hand van uw verhaal van de gebeurtenissen en het dossier bereidt de strafrechtadvocaat samen met u de zaak voor om zo goed voorbereid ter zitting te verschijnen. Daarbij zullen vele aspecten worden besproken; van de gang van zaken op de zitting tot de noodzaak van bijvoorbeeld het horen van getuigen.

Het dossier

De strafrechtadvocaat zal het dossier opvragen om zo inzicht te krijgen in het onderzoek van dat de politie heeft gedaan (onder leiding van de officier van justitie). In het dossier staat een weergave van het onderzoek zoals dat de door de politie is uitgevoerd. Daarnaast zit uw eigen verklaring in het dossier, naast de verklaring(en) van de aangever en eventuele getuigen. De politie maakt zelf ook proces-verbaal op van het onderzoek dat ze hebben gedaan of van wat de politie zelf gezien, gehoord of geconstateerd heeft; dat noemt men het proces-verbaal van bevindingen.

Samen met u neemt de strafrechtadvocaat het dossier met u door. Aan de hand van het dossier beslissen wij of wij zelf nog onderzoek willen. Het kan zijn dat het belangrijk is om getuigen te horen; het kan zijn dat er mensen zijn van wie u weet dat ze een belangrijke verklaring kunnen afleggen, maar niet gehoord zijn door de politie.

Strategie op de zitting

We zullen ook spreken of het verstandig is ter zitting een verklaring af te leggen. U bent niet verplicht om op vragen antwoord te geven; het zwijgrecht. Of we nog verzoeken om nader onderzoek te laten doen.

Vaak zult u ook een oproep krijgen om bij de reclassering te komen. De reclassering maakt een rapport op over uw persoonlijke omstandigheden. Dat kan belangrijk zijn als u heeft bekend om de rechter een beeld van uw persoonlijk te geven.
Samen bepalen we zo de strategie op weg naar de zitting en een goed resultaat.

Contact

    Uw naam

    Uw email

    Rechtsgebied

    Uw vraag