ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Schelden mag (niet)!

Enige tijd geleden onstond er ophef in de politiek over het feit dat de Hoge Raad in een uitspraak ECLI:NL:PHR:2012:BV9188 zou hebben gezegd dat een politieambtenaar voor ‘mierenneuker’ mag worden uitgemaakt.

Een ambtenaar in functie uitschelden mag niet. Dat is de algemene lijn in de uitspraken van rechters. Overigens mag een burger een andere burger ook niet uitschelden. Op grond van artikel 266 wetboek van strafrecht is bepaald wat belediging is. Daarnaast wordt in artikel 267 in de aanhef en onder 2 wetboek van strafrecht bepaald dat de straf met een derde kan worden verhoogd als het gaat om een ambtenaar in de rechtmatige uitvoering van zijn bediening; met andere woorden een politieagent in dienst die niet buiten zijn boekje gaat. In de praktijk zal dat vrijwel altijd aangenomen worden.

In uitspraken zijn termen als “kankervent” tot “eikel”, van “homo” tot “kutwijf” enz terug te vinden. Allemaal termen die worden gezien als belediging. Een belediging wordt al gauw aangenomen. Tot de zaak waar een politieambtenaar voor ‘mierenneuker’ werd uitgemaakt en waarin de Hoge Raad op 8 mei 2012 heeft geoordeeld dat het Hof Arnhem de uitspraak niet voldoende gemotiveerd had. Het oordeel is dat het Hof gezien de omstandigheden van de zaak beter had moeten omschrijven waarom er sprake was van een belediging.

Opvallend is dan dat de hele politiek op basis van het verspreide woord over deze uitspraak roept dat het schandelijk is dat de Hoge Raad vindt dat een agent voor ‘mierenneuker’ mag worden uitgemaakt, en daar en masse overheen valt. Het enige dat de Hoge Raad heeft gesteld , is dat het Hof gezien het verweer dat de is gevoerd en de context beter had moeten omschrijven waarom er sprake is van belediging. Men had beter moeten weten en eerst kennis moeten nemen van de uitspraak.

Waarom kom ik hier meer dan een jaar na de uitspraak van de Hoge Raad op terug. Simpel, vanwege de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 23 juli van dit jaar (ECLI:NL:GHARL:2013:5489). In deze zaak wordt een politieagent eveneens o.a. uitgemaakt voor mierenneuker. Het Gerechtshof Leeuwarden ziet in deze uitlating en in de context van de zaak geplaatst wel degelijk aanleiding om belediging van de ambtenaar in functie aan te nemen en de verdachte daarvoor in hoger beroep te veroordelen. Het Gerechtshof wijst erop dat omstandigheden zoals die in de zaak waarover de Hoge Raad zich vorig jaar heeft uitgelaten, verschillen van de zaak die het Hof heeft voorgelegd gekregen.

Dit geeft maar eens temeer aan dat door de bank genomen het bezigen van teksten die als beledigend zijn c.q. worden ervaren tot een veroordeling op grond van artikel 266 en 267 Sr leiden. De omstandigheden van iedere zaak apart dienen de rechter wel te dwingen tot een zorgvuldige afweging of er sprake is van belediging.

Een ander voorbeeld. Dit heeft geen betrekking op een ambtenaar in functie, maar op een burger tegen wie aangifte van belediging is gedaan. De persoon in kwestie heeft een ander uitgemaakt voor dief. De beledigde (deze voelt zich zeer in haar eer aangetast) doet aangifte. De belediger wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie en moet zelfs voorkomen. Uiteindelijk wordt deze vrijgesproken. Waarom? De beledigde blijkt een strafblad te hebben waarop meerdere keren een veroordeling voor diefstal blijkt te prijken. Aldus kan de uitlating dat zij een dief niet als belediging worden opgevat volgens het oordeel van de politierechter. De waarheid doet (soms) pijn. De omstandigheden van geval zijn ook hier mede bepalend voor het eindoordeel.

Schelden mag (niet)?!….

Pascal Lodder

U zoekt een advocaat om een juridische procedure te starten of om u te voorzien van juridisch advies op het gebied van strafrecht? Neem dan contact met ons kantoor op. Ons telefoonnummer is 030-2302060. Wordt u liever teruggebeld vul dan het contactformulier in.

Neem contact op

Lees ook:

  1. Dwangsom niet tijdig beslissen Hebt u een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning...
  2. Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor...
  3. (Ongewenst) vreemdeling: straf of verwijdering? Wanneer een vreemdeling wordt aangehouden voor het hier...
  4. Directe executie gevangenisstraf Het kabinet in de persoon van Staatssecretaris Teeven...
  5. Vreemdeling in detentie altijd extra het haasje Geen VI, geen taakstraf, geen reclassering en ook...