ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Samenvatting arrest Y – MFG

Zaak Afdeling Civiel recht
Kantonrechter Amersfoort
Dhr. Y. gemachtigd door: mr. J.W. Aartsen
Werkgever gemachtigd door: mr. X.M.C.I. Wakim

Feiten
Dhr. Y. is 26 jaar werkzaam als productiemedewerker bij werkgever. Dhr. Y. heeft maandag t/m vrijdag nachtdiensten gedraaid en constateert op het werkrooster dat hij de zaterdag ook ingepland staat. Dhr. Y. heeft op die dag een bruiloft en vraagt vrij aan zijn leidinggevenden dhr. H, dhr. S en dhr. H waarop hij als reactie terug krijgt dat iedereen ingepland is en dat hij ook verplicht aanwezig moet zijn. Dhr. S en dhr. Y krijgen een woordenwisseling totdat dhr. Y. dhr. S vastpakt. Over dit incident zijn verklaringen afgenomen. Dhr. S verklaart dat dhr. Y hem ‘‘bij de strot greep’’ en vervolgens met een mesje een bedreigend gebaar van keel doorsnijden maakte. Dhr. H en dhr. S. verklaren dat dhr. Y dhr. S bij zijn jas greep en met het werkmesje, wat uit z’n jaszak viel en nog in een kartonnen houdertje zat, een gebaar langs zijn keel maakte. Tevens verklaart een andere getuige dat hij het werkmesje zag vallen maar dat dhr. Y het beschermhoesje van het mes uit zijn zak tevoorschijn haalde. Vervolgens stak hij het werkmesje terug in zijn zak. Diezelfde ochtend is dhr. Y geschorst en zijn toegang tot het bedrijf is eveneens ontzegd. Op 10 juni 2014 heeft er een vervolggesprek plaatsgevonden en na afloop is dhr. Y. op staande voet ontslagen. Daarnaast heeft hij een ontslagbrief ontvangen met de feiten en omstandigheden. Dhr. Y. heeft het ontslag op staande voet vernietigd, zich beschikbaar gehouden om de bedongen arbeid te verrichten en gesommeerd tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling.

Kort geding
In kort geding oordeelde de kantonrechter dat het onvoldoende aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in stand zal blijven en heeft derhalve werkgever onder meer veroordeeld om dhr. Y. op een termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis tot de bedongen arbeid, op straffe van een dwangsom. Voorts oordeelde de kantonrechter werkgever tot betaling van het brutosalaris per 4 weken aan dhr. Y.

Beoordeling kantonrechter
Allereerst beantwoordt kantonrechter de vraag of het ontslag op staande voet terecht is. Op grond van artikel 7:677 BW is iedere partij bevoegd om tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst onverwijld vanwege een dringende reden op te zeggen, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij. In casu dient uitsluitend worden beoordeeld of de aanvaring tussen dhr. Y en dhr. S. als dringende reden kan worden aangemerkt. Omdat er afwijkende verklaringen zijn omtrent het incident met het werkmes, acht de kantonrechter het niet aannemelijk dat dhr. Y. dhr. S. met een mes heeft bedreigd. Voorts is er verklaard dat dhr. Y snijdende beweging met zijn vinger heeft gemaakt, echter heeft dhr. Y dit betwist. Ongeacht het antwoord op de vraag of dit gebaar al dan niet zou zijn gemaakt, acht de kantonrechter een dergelijk gebaar onvoldoende om te spreken van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 BW. Verder overweegt de kantonrechter dat het vaststaat dat een dergelijke voorval onacceptabel is. Bij de beoordeling van een ontslag op staande voet moet er worden gekeken naar uitspraak ‘HR 12 februari 1999, Schrijvers/Van Essen’. Naast de aard en ernst van het incident moet er tevens worden gekeken naar de persoonlijk omstandigheden van dhr. Y.
Dhr. Y. was op dat moment 62 jaar oud en heeft, gezien zijn beperkte beheersing van de Nederlandse taal, weinig kans op een nieuwe baan. Mede gelet op de omstandigheden van dhr. Y acht de kantonrechter dat ondanks het ernstige incident, onvoldoende aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in stand zal blijven.

Lees ook:

  1. Samenvatting arrest B – werkgever Zaak Afdeling Civiel recht Kantonrechter Utrecht Mevr. B....
  2. Vergoeding claimen bij ontslag U dreigt te worden ontslagen. U kunt of...
  3. Sociaal zekerheidsrecht Sociaal zekerheidsrecht advocaat in Utrecht Heeft u problemen...
  4. Nieuw ontslagrecht Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer...
  5. Ontslag In Nederland kennen wij verschillende ontslagprocedures die niet...