ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Referentie Korean Reformed Church in the Netherlands

Voor het verkrijgen van de juiste verblijfsvergunning voor de voorganger van de kerk, heeft de kerk Anjo Hekman benaderd voor juridisch advies. De benodigde aanvragen zijn gedaan en naar tevredenheid afgerond.


Reference Korean Reformed Church in the Netherlands
To obtain the appropriate residence permit for the religious leader of the Church, Anjo Hekman was consulted for legal advice. The necessary applications were submitted and completed satisfactorily.

Terug naar vreemdelingenrecht