ahladvocaten is op zoek naar een student-stagiaire lees hier meer informatie

Blijft privévermogen privé?

Wanneer in geval van gemeenschap van goederen privévermogen (in dit geval een schenking met een uitsluitingsclausule) van één van de echtgenoten is opgegaan aan de kosten van de huishouding heeft die echtgenoot niettemin een vorderingsrecht op de gemeenschap. Voor de volledige tekst zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:504.