ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Tarieven

“Een advocaat is niet te betalen”. Dat is een veel gehoorde opmerking. Is dat zo?

Het inschakelen van een advocaat voor juridische hulp is niet alledaags. En dan komt ook het aspect van de kosten om de hoek kijken. Goede afspraken over de kosten van een juridisch geschil en de advocaat is dan van groot belang.

AHL Advocaten behandelt juridische geschillen op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand of pro deo genoemd, naast bijstand op betalende basis. Daarbij hanteren wij scherpe tarieven.

In het kennismakingsgesprek inventariseren wij of u voor gesubsidieerde ofwel gefinancierde rechtsbijstand/pro deo rechtsbijstand in aanmerking komt of dat de zaak op betalende basis wordt behandeld.

Mogelijkheden

 • Gefinancierde rechtsbijstand;
 • Betalende zaken;
 • Uitzonderingen.

Gefinancierde rechtsbijstand

U komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand/gesubsidieerde rechtsbijstand/rechtsbijstand van een pro deo advocaat als uw inkomen binnen de grenzen van gefinancierde rechtsbijstand vallen. Op basis van uw bruto jaarinkomen wordt een zogenaamde eigen bijdrage opgelegd. Voor informatie over de inkomensgrenzen van gefinancierde rechtsbijstand en eigen bijdragen, kunt terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand terecht. Wilt u meer weten over de Raad voor Rechtsbijstand, dan kunt u naar www.rvr.org.

Gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat) hangt niet alleen af van de inkomensgrenzen die door de Raad voor Rechtsbijstand zijn gesteld, maar ook van de zaak af. Er zijn zaken zoals een aanvraag voor een verblijfsvergunning, een strafzaak bij de Kantonrechter waarbij alleen een geldboete zal worden opgelegd of zaken met betrekking tot het afspreken van een betalingsregeling. In deze zaken kunt u geen beroep doen op door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte gefinancierde rechtsbijstand.

Betalende zaken

In betalende zaken maken de advocaten van

Uurtarief

In betalende zaken kunnen afspraken gemaakt worden over het te hanteren uurtarief. Daarbij maken wij een inschatting van de tijd c.q. uren die we denken te besteden aan de zaak.

Een nader overeen te komen bedrag

Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over een vast bedrag. Dat betekent voor u vooraf duidelijkheid over de kosten van een procedure.

In betalende zaken vragen wij een voorschot op ons honorarium. Dit komen wij eveneens nader met u overeen. Uw inkomen en situatie spelen bij het bepalen daarvan een belangrijke rol.

No cure No pay

AHL werkt niet op basis van no cure no pay: Een no cure no pay contract is een overeenkomst die wordt gesloten tussen het slachtoffer en de schaderegelaar. Met het contract wordt geregeld dat het slachtoffer de schaderegelaar alleen hoeft te betalen als een resultaat wordt geboekt. Als er resultaat wordt geboekt dan ontvangt de schaderegelaar een percentage van de schadevergoeding. De Nederlandse Orde van Advocaten verbiedt ons om op deze wijze te werken.
Uitzonderingen: Detentie en Jeugd- en Jeugdstrafrecht

Detentie

In het geval u gedetineerd bent, gelden inkomensnormen niet. U komt per definitie in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand / gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat wordt pro deo door de rechtbank toegevoegd en de verdachte kan op die basis een beroep op gefinancierde rechtsbijstand doen.

Wilt u bijstand van een door u gekozen advocaat, dan kan de opvolgend advocaat de zogenaamde toevoeging op zijn naam laten zetten.

Jeugdrecht

Ook in het jeugdrecht en het jeugdstrafrecht wordt een advocaat toegevoegd aan de minderjarige. In de Wet is opgenomen dat het belangrijk is dat een jeugdige bijstand moet hebben van een advocaat om zijn belangen te behartigen en dat er in het belang van de jeugdige wordt gehandeld.

Contact

  Uw naam

  Uw email

  Rechtsgebied

  Uw vraag