ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Schadevergoeding claimen bij politie dienstongevallen

Als politie agent kunt u het zwaar te voorduren hebben en loopt u elke dag het risico geconfronteerd te worden met geweld en/of traumatische ervaringen.

Als u gedurende het werk een dienstongeval bent overkomen en u heeft daardoor letsel opgelopen dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van uw schade. Ook als u ziek bent geworden door het werk, bijvoorbeeld PTSS, bestaan er verschillende mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. Lees meer over beroepsziekte.

De letselschade advocaten van AHL geven juridische bijstand aan politie ambtenaren en helpen bij het vergoed krijgen van een letselschade schadevergoeding.

Schade opgelopen door een dienstongeval of beroepsziekte? Wat dan…

Als politie ambtenaar heeft u verschillende mogelijkheden om een financiële compensatie te krijgen voor uw letselschade. Allereerst kan een beroep worden gedaan op de rechtspositie (het Barp), voorts kan onderzocht worden of uw werkgever aansprakelijk is voor uw letsel, ten derde kan een derde (bijvoorbeeld een agressieve arrestant) aansprakelijk worden gesteld en tot slot bestaat de mogelijkheid om te voegen in het strafproces.

Kortom, meerdere mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen. De politie letselexperts van AHL zijn volledig op de hoogte van alle regelgeving om ervoor te zorgen dat slachtoffers van dienstongevallen gecompenseerd worden voor hun schade.

Dienstongeval en het Barp

Als sprake is van een ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, vul dan het ongevallenregistratieformulier in. Aan de hand daarvan zal het bevoegd beoordelen of sprake is van een dienstongeval.

Is er door het dienstongeval of de beroepsziekte sprake van blijvende invaliditeit dan heeft u recht op de smartengeldvergoeding van artikel 54a van het Barp. Kunt u door het dienstongeval of de beroepsziekte niet meer werken, dan wordt uw basissalaris volledig doorbetaald en wordt u niet gekort.

Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn letselschade?

U bent een dienstongeval overkomen en u heeft een beroep gedaan op uw rechtspositie, maar uw schade wordt niet volledig gecompenseerd. U heeft dan wellicht de mogelijkheid om een schadevergoeding te claimen bij uw korpsbeheerder.

Iedere werkgever, dus ook uw korpsbeheerder, heeft een zeer strenge zorgplicht om te voorkomen dat werknemers tijdens het werk schade kunnen lijden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij preventieve en re-actieve maatregelen neemt om schade te voorkomen.

De eisen die aan een werkgever worden gesteld qua veiligheid zijn zeer streng. Bij letselschade gedurende de uitoefening van de werkzaamheden is de kans dus aanwezig dat de werkgever aansprakelijk is. Meer lezen over schade door arbeidsongeval?

Letsel door geweld?

Als u wordt geconfronteerd met letselschade opgelopen door een confrontatie met een derde, dan kunt u de dader daarvoor civielrechtelijk aansprakelijk stellen. U moet dan een letselschadeprocedure opstarten.

Als de dader van uw letsel strafrechtelijk wordt vervolgd, dan kunt u zich ook voegen in het strafproces. Het grote voordeel van deze procedure is de zogenaamde voorschotregeling op basis waarvan u er zeker van bent dat een door de rechter toegewezen vergoeding ook altijd wordt ontvangen. Wilt u meer lezen over het claimen van schadevergoeding door geweld?

Tips voor slachtoffers van politie dienstongevallen.

Bent u gedurende de uitoefening van de werkzaamheden en ongeval overkomen, houdt dan rekening met de volgende tips om de kans om succesvol uw schade te claimen te vergroten.

1. leidt het ongeval tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, schakel dan direct de arbeidsinspectie in.Wettelijk gezien moet uw werkgever dat overigens doen;

2. vul het ongevallenregistratieformulier zo nauwkeurig mogelijk in;

3. benader collega’s die het ongeval hebben gezien en vraag of ze een gedetailleerde verklaring willen opstellen;

4. bezoek direct uw huisarts of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis;

5. neem contact op met de politie experts van AHL.

Samenwerking met PTSS support

De politie letselschadespecialist van AHL, mr. V. Dolderman, werkt nauw samen met de stichting PTSS support en hulp voor hulpverleners. Door deze samenwerking hebben wij al veel politieagenten succesvol juridisch kunnen begeleiden bij het vergoed krijgen van extra onkosten, gemiste inkomsten en smartengeld door een dienstongeval of beroepsziekte.

Direct hulp van een politie letselschade advocaat? U krijgt altijd gratis juridisch advies!

Onze letselspecialisten hebben zich als een van de weinigen in Nederland gespecialiseerd in het claimen van politie letselschade. Wij bieden kwalitatieve en betaalbare juridische hulp bij het vergoed krijgen van uw letselschade.

Heeft u hulp nodig bij het krijgen van een schadevergoeding of wilt u een gratis advies, wij staan klaar om u te helpen. Bel ons op 030-2302060 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.