Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen 

Nieuwsbericht | 5-9-2013 

Voor de volgende verblijfsdoelen worden de leges verlaagd van € 950 naar € 225:

 • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming
 • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind
 • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013)
 • Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen

Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorming.

Het nieuwe tarief treedt op 1 oktober 2013 in werking en werkt terug tot 9 oktober 2012. Dat is de datum waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak leidde er al toe dat in februari 2013 de leges voor aanvragen voor gezinshereniging/-vorming zijn verlaagd naar € 225. Totdat de wijziging in werking treedt, geldt het huidige bedrag van € 950 voor verlening en € 375 voor verlenging.

Terugbetaling leges
De IND betaalt automatisch de teveel betaalde leges terug voor:

 • Aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of
 • Aanvragen die op 9 oktober 2012 nog openstonden of waartegen nog bezwaar of beroep kon worden aangetekend.

U hoeft niet zelf om teruggave te vragen.
Zodra bekend is wanneer wordt gestart met de terugbetaling, informeren wij u via deze website.
Als uw procedure op 9 oktober 2012 al was afgesloten, komt u niet in aanmerking voor terugbetaling.

Let op! Als de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning vóór
1 oktober 2013 afloopt raden wij u aan om vóór die datum deze verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen. Alleen als u dat doet sluiten uw oude en uw nieuwe vergunning op elkaar aan en heeft dat geen nadelige gevolgen voor diverse rechten en voorzieningen van de Nederlandse overheid waar u aanspraak op zou kunnen maken.

Het is niet mogelijk om vóór 1 oktober 2013 al vooruit te lopen op het nieuwe tarief. Als u vóór deze datum uw aanvraag indient, betaalt u dus nog het oude tarief. Echter, u krijgt na 1 oktober 2013 de teveel betaalde leges automatisch terug.

U zoekt een advocaat om een juridische procedure te starten of om u te voorzien van juridisch advies? Neem dan contact met ons kantoor op. Ons telefoonnummer is 030-2302060. Wordt u liever teruggebeld vul dan het contactformulier in.

Neem contact op

Lees ook:

 1. Veelgestelde vragen vreemdelingenrecht Vraag Mag je als derdelander (niet-Europeaan) met een...
 2. Dwangsom niet tijdig beslissen Hebt u een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning...
 3. Kroatië bij de EU per 1 juli 2013 Kroatië treedt toe, Kroatische werknemers nog minimaal 2...
 4. Wet Modern Migratiebeleid 1 juni 2013 van kracht Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) 1 juni 2013 in...
 5. kinderpardon in werking per 1/2/2013 Regeling voor langdurig verblijvende kinderen Deze regeling, ook...