Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Per 1-7-14 geen gecombineerde vergunning intra-concern uitzendingen

De IND heeft bekend gemaakt dat per 1 juli 2014 de Gecombineerde vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA) komt te vervallen voor:

  • Werknemers internationaal concern (sleutelpersoneel)
  • Trainees in concernverband; en
  • Specialisten internationaal concern

De categorieën gaan integraal op in de groep ‘intra-concern uitzendingen’. Voor deze groep geldt dat de werkgever vanaf 1 juli twee aparte procedures moet starten. Het aanvragen van een GVVA is dan per 1 juli niet meer mogelijk voor de drie bovengenoemde categorieën werknemers.

Referenten die een aanvraag willen indienen, vragen vanaf die datum een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en een verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 Tot 1 juli kan de werkgever kiezen welke procedure te volgen: het indienen van een enkelvoudige GVVA-aanvraag bij de IND of het volgen van de gescheiden procedures door apart de TWV bij UWV aan te vragen en de TEV-procedure bij de IND te starten. Met het oog op een soepele overgang is het advies de gescheiden procedures nu reeds aan te bevelen.

Lees ook:

  1. Inkomensnormen IND per 1-7-14 De IND heeft per 1 juli 2014 nieuwe...
  2. Nieuw ontslagrecht Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer...
  3. Intrekking EU vergunning bij aanvraag bijstand Intrekking EU vergunning bij aanvraag bijstand Indien een...
  4. vrijstelling TWV kennisindustrie Vrijstelling TWV kennisindustrie, wel boeterisico. Voor bedrijven uit...
  5. Taaleis bij tijdelijk werk Heeft u een buitenlandse werknemer in dienst voor...