Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Ondanks verblijfsgat toch vrije toegang tot Nederlandse arbeidsmarkt

Mr. Flip Jansen heeft bij de rechtbank Midden-Nederland succesvol bepleit dat ondanks een verblijfsgat een vreemdeling toch vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt moet krijgen op grond van artikel 4, tweede lid aanhef en onder b Wet arbeid vreemdelingen. Voorwaarde is wel dat de vreemdeling in het verleden 5 onafgebroken jaren heeft beschikt over een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid en mag hij of zij nadien niet zijn hoofdverblijf buiten Nederland hebben verplaatst. Dat er na deze 5 jaren een verblijfsgat is ontstaan, terwijl er wel hoofdverblijf was in Nederland, is geen beperking om vrije toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ook over de invulling van de term verplaatsing hoofdverblijf heeft de rechtbank een interessante uitspraak gedaan. Volgens de rechtbank moet de term verplaatsing hoofdverblijf worden uitgelegd overeenkomstig de uitleg van de Vreemdelingenwet en heeft het binnen de Wet arbeid vreemdelingen geen eigen zelfstandige betekenis. Iemand heeft dus zijn hoofdverblijf in Nederland als het centrum van zijn activiteiten daar ligt. Daarbij moet worden gekeken naar de factoren van feitelijke aard.

De mogelijkheden van legale arbeid door vreemdelingen in Nederland zijn complex. Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden en valkuilen van legale arbeid door vreemdelingen in Nederland, neem dan contact op met mr. Flip Jansen of mr. Anjo Hekman.