ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Naturalisatie / RANOV

De Staatssecretaris heeft besloten om alle Ranov-vergunninghouders in de optie- en naturalisatieprocedure vrij te stellen van:
a) het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele bezit van een vreemde nationaliteit) en
b) het overleggen van een (buitenlandse) geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en
c) indien van toepassing van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit [en daarvan een bewijsstuk te overleggen].
Deze beleidswijziging zal per 1 november 2021 worden ingevoerd. In verband met de beleidsaanpassing zal tijdelijk niet beslist worden op een naturalisatieverzoek van iemand die op of na 1 november 2021 zou zijn vrijgesteld en aan de overige voorwaarden voldoet.

Heeft u een naturalisatieprocedure lopen en wilt u hulp daarbij, of wilt u advies hierover, neemt u dan contact op met mr Anjo Hekman of mr Flip Jansen.