ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Militair letselschade advocaat voor dienstongevallen

Militairen lopen een aanzienlijk risico om tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd te worden met letselschade door een dienstongeval of een beroepsziekte.

Als u tijdens de uitoefening van de werkzaamheden het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval of een dienstongeval en u wordt daardoor geconfronteerd met letselschade, dan kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op een financiële compensatie van uw schade. Ook als u ziek bent geworden door het werk, bijvoorbeeld psychische klachten naar aanleiding van een uitzending (PTSS), zijn er meerdere mogelijkheden om uw schade te verhalen. Lees meer over beroepsziekte.

Mr. V. Dolderman is officier geweest bij de Koninklijke Landmacht en geeft al meer dan tien jaar juridische hulp aan militairen bij het claimen van letselschade.

Schade opgelopen door een dienstongeval of beroepsziekte? Wat dan…

Als militair heeft u bij een dienstongeval meerdere mogelijkheden om een financiële compensatie te krijgen voor uw letselschade. Allereerst heeft u mogelijk recht op een militair invaliditeitspensioen en bijkomende voorzieningen. Ook kan onderzocht worden of de minister van defensie, uw werkgever, aansprakelijk is voor uw letselschade.

Kortom, meerdere mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen. De politie letselexperts van AHL zijn volledig op de hoogte van alle regelgeving om ervoor te zorgen dat slachtoffers van dienstongevallen gecompenseerd worden voor hun schade.

Dienstongeval

Als sprake is van een ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, vul dan het proces verbaal van ongeval in. Uw commandant moet het proces verbaal doorsturen naar het ABP waar vervolgens beoordeeld wordt of sprake is van een bedrijfsongeval, dienstongeval of medische aangelegenheid.

Is er sprake van een dienstongeval of van een ziekte waarvoor het dienstverband wordt aanvaard, dan heeft na uw ontslag mogelijk recht op een militair invaliditeitspensioen en eventueel en bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV). De laatste uitkering betreft een smartengelduitkering.

Kunt u door het dienstongeval of de beroepsziekte niet meer werken, dan wordt uw basissalaris tijdens de aanstelling volledig doorbetaald en wordt u niet gekort.

Is de minister aansprakelijk voor mijn letsel?

U bent een dienstongeval overkomen en u heeft een beroep gedaan op uw rechtspositie, maar uw letselschade wordt niet volledig gecompenseerd? Dan bestaat de mogelijkheid om de minister van defensie aansprakelijk te stellen. Of u een schadevergoeding kunt claimen hangt af van verschillende factoren met name van de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

Iedere werkgever, dus ook de minister van defensie, heeft een zeer zware zorgplicht om te voorkomen dat werknemers tijdens de uitoefening van het werk schade kunnen lijden. De werknemer moet personeel goed opleiden, hij moet beschermingsmateriaal uitreiken en veiligheidsinstructies geven.

De eisen die aan een werkgever worden gesteld qua veiligheid en zorg zijn zeer streng. Als u wordt geconfronteerd met letselschade opgelopen tijdens het werk, is de mogelijkheid zeker aanwezig dat de minister uw letselschade moet vergoeden.

Buiten de werktijd letselschade opgelopen?

Als u als militair buiten de werktijd betrokken bent bij een ongeval en schade lijdt, dan is het ook raadzaam een letselschade advocaat in te schakelen die kennis heeft van het leger en de militaire regelgeving.

Een militair letselschade specialist is op de hoogte van de (oefen en uitzend) toelages die een militair mogelijk misloopt door een privé ongeval zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval. Ook kan juridische rechtsbijstand worden verleend bij bijvoorbeeld een medisch ontslag etc.

Tips voor slachtoffers van militaire dienst- en bedrijfsongevallen.

Heeft u tijdens het werk letselschade opgelopen, houdt dan rekening met de volgende tips om uw recht op schadevergoeding zoveel mogelijk veilig te stellen en de kans op een succesvolle claim te vergroten.

1. leidt het ongeval tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, schakel dan direct de arbeidsinspectie in.Wettelijk gezien moet uw werkgever dat overigens doen (behalve tijdens oefeningen en uitzendingen);

2. vul het process verbal van ongeval zo uitgebreid en zo precies mogelijk in;

3. laat collega’s die getuige zijn van het ongeval een gedetailleerde verklaring geven in het process verbaal;

4. bezoek direct de MGD arts of de EHBO van het ziekenhuis;

5. neem contact op met de militair letselschade experts van AHL.

Specialisatie verenigingen

De militair letselschadespecialist van AHL, mr. V. Dolderman, is niet alleen lid van de LSA (een specialisatie vereniging voor letselschade advocaten), maar hij is tevens bestuurslid van de vereniging De Militaire Balie. Dit is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het militair recht.

Door deze lidmaatschappen en de specifieke kennis en ervaring op het gebied van militaire letselschade, zijn al veel militairen succesvol geholpen bij het claimen van extra onkosten, gemiste inkomsten en smartengeld door een dienstongeval of beroepsziekte.

Direct hulp van een militair letselschade expert? Wij garanderen altijd gratis juridisch letsel advies!

Onze letselspecialisten hebben zich als een van de weinigen in Nederland gespecialiseerd in het claimen van defensie letselschade. Wij verzorgen kwalitatieve, maar ook betaalbare rechtsbijstand bij het verhalen van uw schade.

Heeft u hulp nodig bij het claimen van uw schade of wilt u gratis letseladvies, wij staan klaar om u te helpen. Bel ons op 030-2302060 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.