ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Schadevergoeding claimen voor letselschade door een medische fout

Bent u het slachtoffer van een medische misser en heeft u schade? Als de behandeld arts een fout een medische fout heeft begaan, dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding. Onze medische letselschade advocaten geven rechtsbijstand aan slachtoffers van medische fouten.

Wij claimen uw medische letselschade op de aansprakelijke partij en wij helpen u in het gehele proces om uw schade vergoed te krijgen. Wij vinden dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding van alle geleden schade.

Kan ik een schadevergoeding krijgen door een medische fout?

Mogelijk wel, maar medische letselschade zaken zijn ingewikkeld. Aan elke operatie of medische behandeling kleven risico’s en er bestaat altijd de mogelijkheid dat er iets gebeurt wat niet de bedoeling was.

Zelfs als de arts zijn best heeft gedaan kan er medische schade ontstaan en men spreekt dan van een complicatie. De arts treft dan geen blaam en de patiënt heeft bij letsel door een complicatie geen recht op een vergoeding van letselschade.

Als de arts echter een fout maakt en er is sprake van een medische misser, dan kan uw schade verhaald worden en maakt u aanspraak op een vergoeding van extra kosten, gemiste inkomsten en smartengeld.

Medisch advocaat voor letselschade schadevergoeding

Het claimen van letselschade door een medische fout is een zeer ingewikkeld proces omdat allereerst onderzocht moet worden of er sprake is van een complicatie of van een fout. Daarvoor is het nodig dat een medisch adviseur wordt ingeschakeld die op zijn beurt de advocaat zal adviseren.

De letselschade advocaten van AHL werken samen met de beste medisch adviseurs om onze cliënten de beste juridische hulp te geven.

Letselschade tips bij medische misser

Heeft u schade door een medische behandeling en heeft u het vermoeden dat er sprake is van een medische fout, neem dan de volgende tips in acht:

  • als u een gesprek heeft met de arts over de behandeling, neem dan altijd één of meerdere getuigen mee naar het gesprek;
  • maak een kopie van uw medisch dossier of van het huisartsenjournaal. Elke patiënt heeft een wettelijk recht op inzage en een kopie van zijn of haar medisch dossier;
  • bewaar bewijzen van uw schade en maak overzichten van uw extra kosten en gemiste inkomsten;
  • neem contact op met de advocaten van AHL.

Schade verhalen door medische fout

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan kunnen alle extra kosten die worden geleden door een medische fout worden geclaimd. Naast het feit dat een slachtoffer te maken kan krijgen met kosten, kan ook sprake zijn van misgelopen inkomsten. Wist u dat ook zwarte inkomsten kunnen worden verhaald!

Wilt u een financiële vergoeding voor uw letselschade? Neem dan contact op met de letselspecialisten van AHL advocaten. Onze medisch advocaten bieden u uitstekende rechtshulp om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft: een letselschadevergoeding.

Gratis advocaat bij medische fouten?

Juridische bijstand van een deskundig letseladvocaat hoeft u niets te kosten! Als de aansprakelijkheid voor de letselschade wordt aanvaard, dan moeten de advocaatkosten worden vergoed.

Een slachtoffer van een medische fout moet er wel rekening mee houden, dat in de onderzoeksfase vaak wel kosten moeten worden gemaakt die in eerste instantie wel door het slachtoffer moeten worden betaald!

Wij werken wel op pro deo basis en het is zelfs mogelijk – afhankelijk van uw gezinsvermogen – om een subsidie aan te vragen voor een medisch haalbaarheidsonderzoek. Met deze subsidie kan advies van een medisch adviseur worden gevraagd of sprake is van een medische misser of van een complicatie.

Gratis letseladvies? Neem nu contact op!

Heeft u letselschade door een medische fout, bel of email ons. Onze letselschade advocaten geven u altijd juridisch advies zonder dat daar kosten voor worden gerekend.

Heeft u juridische hulp nodig bij het vergoed krijgen van uw letselschade. Bel 030-2302060 of vul het contactformulier in en wij claimen uw schade.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.