ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Matiging IND boete en behoud erkend referentschap

Mr. Flip Jansen heeft voorkomen dat het erkend referentschap van een bedrijf werd ingetrokken door de IND. Daarnaast werd een bestuurlijke boete van de IND met 40% gematigd. Volgens de IND had het bedrijf de informatieplicht en zorgplicht overtreden inzake de uitbetaling van het salaris van een kennismigrant. De IND vond de overtreding in eerste instantie zelfs dermate ernstig dat ook intrekking van het erkend referentschap dreigde. Met een succesvol beroep op verminderde verwijtbaarheid en geringe ernst van de overtreding van de informatie- en zorgplicht, is de bestuurlijk boete vervolgens gematigd en is het erkend referentschap niet ingetrokken.

Ahladvocaten merkt dat de IND sinds enkele maanden streng controleert en ook bestuurlijke boetes oplegt wegens schending van de informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht. Dit in het kader van de Wet Modern Migratiebeleid. Deze boetes bedragen € 3000,00 per overtreding. Bij intrekking van het erkend referentschap kan een werkgever geen kennismigranten meer arbeid laten verrichten. Dit kan grote consequenties voor uw bedrijf hebben.

Mocht uw bedrijf ook een boete krijgen van de IND en/of dreigt intrekking van het erkend referentschap, neem dan contact op met mr. Flip Jansen of mr. Anjo Hekman.