Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Matiging bestuurlijke boete wegens illegale arbeid

Advocaat mr. Flip Jansen heeft met succes bij de rechtbank Den Haag betoogd dat een bestuurlijke boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav-boete) te hoog was. De rechtbank Den Haag heeft de bestuurlijke boete voor 8 bedrijven met 25% gematigd, omdat zij minder verwijtbaar hadden gehandeld. Zij hadden namelijk het identiteitsdocument van een vreemdeling niet goed beoordeeld, maar volgens de rechtbank was er geen sprake van uitbuiting en waren de bedrijven schuldbewust. Wordt u ook geconfronteerd met een bestuurlijke boete van de Arbeidsinspectie wegens illegale arbeid, neem dan contact met ons op.