Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

kinderpardon in werking per 1/2/2013

Regeling voor langdurig verblijvende kinderen

Deze regeling, ook wel het kinderpardon genoemd, is met ingang van 1 februari van kracht geworden. Deze regeling biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven en hun gezinsleden de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.

De vergunning zaal moeten worden aangevraagd, het zal niet ambtshalve worden verleend! Er dient binnen 3 maanden, dus voor 1 mei 2013, een aanvraag ingediend te worden. Dit kunt u zelf doen, u kunt ook de vreemdelingenrecht advocaat van ahladvocaten inschakelen. U krijgt dan informatie over de vraag of u voor de vergunning in aanmerking komt, de advocaat zal tevens ´druk op de ketel houden´ opdat de vergunning ook snel wordt verleend.

Bij de aanvraag hoeft geen leges te worden betaald, ook hoeft er niet eerst een visum (mmv) te worden opgehaald.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

  • het kind was op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar (dus geboren ná 29 oktober 1991);
  • er moet door of voor het kind op 29 oktober 2012 minimaal vijf jaar, voordat het 18 jaar oud werd, een asielaanvraag zijn ingediend;
  • het kind heeft na die aanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
  • het kind mag niet langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of in het geval van een alleenstaande minderjarige vreemdeling van voogdijinstelling Nidos;
  • vooraf moet worden verklaard dat op het moment dat de verblijfsvergunning wordt verleend, alle nog lopende procedures (namens of door) het kind worden ingetrokken.

Daarnaast gelden er enkele zogenaamde ‘contra-indicaties’, d.w.z. omstandigheden die ertoe leiden dat een vergunning niet wordt verleend. Voor de volledige inhoud van de regeling langdurig verblijvende kinderen, zie hieronder bij veelgestelde vragen.

(bron: www.ind.nl)

Direct advies en begeleiding van een immigratierecht advocaat? Een gratis orienterend gesprek is altijd mogelijk. Neem direct contact op.
Denkt u in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van het kinderpardon? Laat u dan deskundig adviseren en verspil niet onnodig geld en tijd. U krijgt altijd gratis juridisch advies, bel daarvoor 030-2302060 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met ahladvocaten Utrecht

Lees ook:

  1. Buitenlandse werknemer Bent u een werkgever die een buitenlandse werknemer...
  2. Jeugdstrafrecht / Jeugdrecht Strafrecht en jeugdigen Bij strafrecht wordt veel gedacht...
  3. Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor...
  4. Kroatië bij de EU per 1 juli 2013 Kroatië treedt toe, Kroatische werknemers nog minimaal 2...
  5. Wet Modern Migratiebeleid 1 juni 2013 van kracht Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) 1 juni 2013 in...