ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Hypotheekrente na scheiding

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek bij scheiden?

De Belastingdienst ziet bestaande hypotheken van gehuwden als 50% schuld voor de één en 50% schuld voor de ander, tenzij er in de huwelijkse voorwaarden iets anders is vastgelegd. Als je een nieuwe schuld aangaat om je ex-partner uit te kopen, wordt dit gezien als een nieuwe hypotheekschuld. Om voor de volledige hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, dus ook voor je nieuwe lening, ben je verplicht om de nieuwe lening in 30 jaar tijd annuïtair of lineair af te lossen. Als je in het oude huis blijft wonen, heb je 2 opties: je ex betaalt alle rente of jullie betalen allebei de helft.

Scenario 1: je ex betaalt alle rente

Eerste 24 maanden

  • De helft van de rente is voor je ex tot 24 maanden na vertrek aftrekbaar.
  • De andere helft van de rente is voor je ex aftrekbaar als betaalde alimentatie. Dat deel van de rente moet jij opgeven als ontvangen alimentatie (daarover betaal je belasting). Jij mag hetzelfde bedrag aftrekken als rente voor de eigen woning. Per saldo profiteer jij dus niet van de renteaftrek.
  • Jullie geven allebei de helft van het eigenwoningforfait op.
  • Als je huur betaalt aan je ex, dan hoeven jullie die huur verder niet op te geven aan de Belastingdienst.

Scenario 2: Je ex betaalt nog de helft van de rente

Eerste 24 maanden

Gedurende de eerste 24 maanden nadat je ex is vertrokken is de rente voor hem aftrekbaar. Hij moet de helft van het eigenwoningforfait opgeven, maar datzelfde bedrag kan hij aftrekken als alimentatie.Jij geeft de helft van het eigenwoningforfait aan als ontvangen alimentatie. Daarnaast geeft je ex ook de helft van het eigenwoningforfait op en mag hij de helft van het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie.

Meer informatie over scheiden en je hypotheek op de website van de Belastingdienst.

Na 24 maanden

Zodra de 24 maanden zijn verlopen, is de rente niet meer aftrekbaar. De vertrokken partner moet vanaf dan de helft van de WOZ-waarde van het huis opnemen in box 3. De lening die hij nog heeft voor dat huis mag hij aftrekken van zijn vermogen in box 3. Let op de schuldendrempel.

Deze informatie is afkomstig van de Consumentebond. Zie voor het volledige artikel: https://www.consumentenbond.nl/hypotheek-aanpassen-besparen/scheiden-en-je-hypotheek.