Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Gelijke inkomensnorm derdelander en Nederlander

De Raad van State heeft in een uitspraak van 17 december 2014 (201400027/1/V3)  beslist dat de inkomensnorm die geldt voor derdelanders die in Nederland gezinshereniging aanvragen dezelfde is als die voor Nederlanders geldt die gezinshereniging aanvragen.

Dit was eerder nog onduidelijk nu de Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EU) eerder alleen werd toegepast voor derdelanders en niet voor Nederlanders. Hoewel de Raad van State zich niet duidelijk uitspreekt over de vraag of deze richtlijn nu van toepassing is voor Nederlanders, is wel bepaald dat de inkomensnorm uit de richtlijn (nu) ook van toepassing is op Nederlanders. Dit is goed nieuws, immers er is wat dat betreft dus geen “omgekeerde discriminatie” meer voor Nederlanders.

Lees ook:

  1. Inkomensnormen IND per 1-7-14 De IND heeft per 1 juli 2014 nieuwe...
  2. Buitenlandse werknemer en boetes Heeft u een boete opgelegd gekregen van de...
  3. Vreemdelingenrecht Bij ahladvocaten krijgt u een gespecialiseerde en ervaren...
  4. Jeugdstrafrecht / Jeugdrecht Strafrecht en jeugdigen Bij strafrecht wordt veel gedacht...
  5. New rule short stay Schengenarea  As of 18th October 2013, the method of...