ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Geen inreisverbod bij ruime overschrijding vrije termijn

mr. Flip Jansen heeft bij de Koninklijke Marechaussee betoogd dat aan een cliënte met de Filipijnse nationaliteit geen inreisverbod kon worden opgelegd. Zij verbleef langer dan 1.5 jaar onrechtmatig in Zweden en daarmee ook in de EU. Bij een tussenstop op Schiphol werd aan haar een voornemen uitgereikt om een inreisverbod op te leggen voor de duur van 2 jaar. Zij was echter recent gehuwd met een man in Zweden. Door dit inreisverbod zouden zij voor langere tijd van elkaar gescheiden worden. Met een beroep op dit huwelijk, heeft mr. Flip Jansen dus succesvol beargumenteerd dat een inreisverbod in strijd zou zijn met artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gelukkig kon deze Filipijnse vrouw weer worden herenigd met haar man in Zweden. Heeft u ook problemen met een (mogelijk) inreisverbod of illegaal verblijf, neem dan contact met ons op.