Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap als gevolg van langdurig verblijf in het buitenland

De Raad van State heeft op 12 februari 2020 een belangrijke uitspraak gedaan over het verlies van de Nederlandse nationaliteit bij langdurig verblijf in het buitenland. Tot deze uitspraak verloor je automatisch je Nederlandse nationaliteit als je langer dan tien jaar buiten Nederland of de EU woonde en je ook de nationaliteit van een ander land had. De Raad van State oordeelt dat de Nederlandse staat op grond van het evenredigheidsbeginsel moet kunnen beoordelen wat de concrete gevolgen zijn als iemand de Nederlandse nationaliteit verliest, en daarmee ook het EU-burgerschap.

 

Daarbij mag de Nederlandse staat de beoordeling van de gevolgen van het nationaliteitsverlies beperken tot op het moment waarop iemand tien jaar niet meer in Nederland of de EU woont. Er hoeft dus geen rekening te worden houden met eventuele gevolgen die zich daarna nog voordoen. Verder hoeft de Nederlandse staat geen rekening te houden met alle gevolgen van het verlies van de Nederlanderschap. Het gaat alleen om concrete of voorzienbare gevolgen van het verlies van Europese rechten, zoals bijvoorbeeld het vrij verkeer van personen of het recht om binnen de EU je beroep te kunnen uitoefenen. Andere argumenten zijn voor deze beoordeling niet van belang, zoals de band die iemand stelt te hebben met Nederland of de Nederlandse taal.

 

Wilt u meer weten over het verkrijgen of het verliezen van de Nederlandse nationaliteit, neem dan contact op met mr. Flip Jansen of mr. Anjo Hekman. Beiden zijn gespecialiseerd in vreemdelingenrecht.