ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Erkenning en gezag: Wist u dat?….

Wist u dat vanaf 1 januari 2023 erkenning niet slechts het vaststellen van het juridisch vaderschap inhoudt, maar dat de erkenner ook met het gezag over het minderjarige kind wordt belast?

Als je gehuwd bent of geregistreerd partners, dan krijgt je op grond van de Wet gezamenlijk gezag over het kind of de kinderen. De wetgever heeft gemeend om het voor niet gehuwden en niet geregistreerde partner gemakkelijk te maken om het gezamenlijk gezag te verkrijgen. Tot 1 januari 2023 diende de man eerst het kind te erkennen bij de gemeente; daarna moest een verzoek ingediend worden bij de rechtbank.

Vanaf 1 januari 2023 stuurt de gemeente als een kind is erkend, een bericht aan de rechtbank dat een minderjarig kind is erkend. De rechtbank neemt dit op in het gezagsregister waarmee het gezamenlijk gezag over het kind is vastgelegd.
Willen ouders toch slechts en alleen erkennen, dan dienen zij uitdrukkelijk een verklaring af te leggen bij de gemeente dat het alleen om erkenning gaat en dat de erkenner geen gezag krijgt.